Boeken

Vele jaren heeft René Vlaanderen boeiende boekrecensies voor Ons Den Haag geschreven. In 2020 heeft Piet Vernimmen, lid van de Vrienden van Den Haag, deze taak op zich genomen. 

De vergeten Holocaust

04-03-2021

“Alle personen die op grond van hun uiterlijk, hun zeden en gewoonten als zigeuners of zigeunerhalfbloeden kunnen worden aangemerkt, zoomede de personen die naar geaardheid der zigeuners rondtrekken.” Dat is de doelgroep van de geplande landelijke aanhouding, zo valt te lezen in het telegram dat alle politiegewesten op 14 mei 1944 ontvangen van Hans Rauter, de hoogste vertegenwoordiger van de SS in Nederland.

Zeven dagen Den Haag en een dagdroom

03-03-2021

Alweer vijftig jaar geleden verhuisde de inmiddels 75-jarige Carel Damsté vanuit Den Haag naar elders, maar de liefde voor de stad is altijd gebleven. In 2017 verscheen ‘Groeten uit Den Haag, stad van mijn jeugd’ en in 2018 ‘Volgende halte: Keizerstraat - De klassieke lijn 8 en haar mededingers’. Het pas verschenen ‘Zeven dagen Den Haag en een dagdroom’ sluit de trilogie af.

100 jaar Modern Den Haag

01-03-2021

Den Haag is voor velen nog steeds de stad van Couperus, het Lange Voorhout, Paleis Noordeinde, het Binnenhof en talrijke musea, en wordt niet meteen geassocieerd met moderne architectuur. De auteurs van ‘100 jaar Modern Den Haag’ maken duidelijk dat de stad wel degelijk een historie kent van modernisme in de architectuur, bouwtechniek en stedenbouw.

Van de kaart geveegd

01-01-2021

De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe bestaat 130 jaar en ter gelegenheid daarvan verscheen in november 2020 het jubileumboek ‘Van de kaart geveegd’. Dat de aanleg van de Atlantikwall voor grote delen van Den Haag desastreus was is bekend. Dit boek laat zien wat er stond en verdwenen is.

Groeten uit Den Haag - Honderd jaar veranderingen in de stad

01-11-2020

In nauwe samenwerking met het Haags Gemeentearchief stelde documentair fotograaf Robert Mulder het fotoboek ‘Groeten uit Den Haag’ samen. Hij zocht honderd oude foto's van de stad en maakte honderd recente foto's op exact dezelfde plek.

De Haagse jaren van Vincent van Gogh

01-09-2020

“Gij zult dat wel met mij eens zijn dat den Haag een zeer eigenaardige plaats is.”
Zes jaar verbleef Vincent van Gogh (1853-1890) in Den Haag. Nergens in zijn volwassen leven woonde en werkte hij langer, van 1869 tot 1873 als bediende bij kunsthandel Goupil aan de Plaats en van eind 1881 tot 1883 als schilder.

Verplicht in Duitsland

01-09-2020

Ongetwijfeld zijn er duizenden Hagenaars die een opa over overgrootvader hebben die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland verplicht te werk is gesteld. Het boek ‘Verplicht in Duitsland’ van Theo Daalhoff geeft een mooi aangrijpend beeld wat ‘verplicht tewerkgesteld’ kon inhouden.

Haagse talen

01-07-2020

Den Haag is een meertalige stad: in onze residentie vallen meer dan 90 talen te beluisteren. Twintig jaar geleden (actueler onderzoek is er nog niet) stonden naast het Nederlands, het Engels, Turks, Hindi, Berbers en Arabisch boven aan de lijst. Helemaal onderaan stonden toen Welsh, Tsjetseens en Zulu.

Een kleyn paleis – Villa Ockenburgh

01-07-2020

Vrijwel elke Hagenaar kent Huis Sorghvliet (Catshuis) en Hofwijck, de 17e -eeuwse buitenplaatsen van respectievelijk Jacob Cats en Constantijn Huygens. Het pas verschenen boek ‘Een kleyn paleis’ zet Ockenburgh, de buitenplaats van Jacob Westerbaen, in de schijnwerpers.

Oorlog en bevrijding in Den Haag, herinneringen van een kind

06-01-2020

Inmiddels zijn er dit jaar nogal wat boeken verschenen die de laatste oorlogsjaren en de bevrijding van Den Haag als onderwerp hebben. De feiten zijn bekend. Desondanks is het lezenswaardig als de gebeurtenissen uit die laatste oorlogsjaren en eerste jaren daarna beschreven worden door de ogen van een jongere.

Nooit gebouwd Den Haag

01-01-2020

Groots en meeslepend waren de plannen. Een Olympisch stadion in het Westbroekpark, een Bijlmer in de Schilderswijk, een ‘highway’ rond de binnenstad, en nog vele andere. Slaken we een zucht van verlichting over wat ons bespaard is gebleven, of moeten we met weemoed en spijt vaststellen dat ‘groot denken’ niet ten uitvoer is gebracht?

Oorlog in de lucht Den Haag 1940-1945

01-11-2019

De oorlogsdreiging vanuit nazi-Duitsland was al jaren voor de oorlog zo reëel, dat particulieren en later ook de gemeente zich vanaf 1934 bezighielden met de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen.

Architect Louis de Wolf 1871 - 1923

01-09-2019

Slechts weinigen zullen zijn naam kennen. Een aantal van zijn bouwwerken daarentegen is wel bekend, en gewaardeerd. Een monografie ontrukt de maker aan de vergetelheid.

De Laan van Meerdervoort

01-07-2019

Als de woningbouw op de kop van de Laan van Meerdervoort binnenkort wordt voltooid, heeft de aanleg van de laan en de aanliggende wijken zo’n 170 jaar in beslag genomen. De 6 km tussen Zeestraat en Zeestraat (ook de Kijkduinsestraat heette vroeger zo) is een expositie van stedenbouwkundige en architectonische geschiedenis.

Industrieel erfgoed

01-05-2019

Tot voor kort was industrieel erfgoed een volkomen onbekend begrip. Fabrieken werden gesloopt en muurreclames verwijderd. De herinnering aan de vooral eind 19e eeuw belangrijke rol van de industrie in Den Haag verdween als sneeuw voor de zon.

Co Brandes - bouwmeester van de Nieuwe Haagse School

01-04-2019

Eindelijk een monografie over Co Brandes (1884-1955), die zowel kwantitatief als kwalitatief veel heeft bijgedragen aan het Haagse stadsbeeld. Hij was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van wat sinds 1923 de Nieuwe Haagse School werd genoemd.

Interieurs van het Binnenhof

01-01-2019

Het Binnenhof is de bakermat van Den Haag, de vestigingsplaats van de volksvertegenwoordiging en de regering, en een vooraanstaand Rijksmonument. Niet verwonderlijk dus dat er vele boeken aan zijn gewijd.

200 jaar Scheveningen Bad

01-11-2018

Op ongeveer tien minuten wandelen van het vissersdorp Scheveningen opent Jacob Pronk in 1818 een eenvoudig houten badhuis. Hier kan het publiek zijn voordeel doen met de geneeskrachtige werking van het zeewater.

Den Haag van bovenaf

25-09-2018

Het stadsbeeld van Den Haag – een belangrijk onderwerp voor de Vrienden – is op luchtfoto’s herkenbaar maar ook anders. Alsof je mooie nieuwe kanten van je geliefde ontdekt. Den Haag onbewolkt is aangenaam intrigerend.

Papaverhof 100 jaar modern

05-03-2018

De Papaverhof is een UNESCO- en rijksmonument, waaraan nu een boek is gewijd. Het woningcomplex is al bijna 100 jaar oud, maar de moderne vormgeving en de perfecte staat van onderhoud zorgen ervoor dat deze hoogbejaarde er nog kwiek uitziet.

Hollands Spoor – oud juweel in nieuwe zetting

21-02-2018

Het bijna 125 jaar oude station Hollands Spoor is het tweede station op die plek. Werd de trein aanvankelijk beschouwd als de omstreden concurrent van trekschuit en postkoets, het belang van snelle treinverbindingen werd al ras duidelijk. 

Een fotografische wandeling

01-01-2018

De gepassioneerde fotograaf Piet Gispen toont in zijn nieuwe fotoboek een bijna onwerkelijk mooi beeld van de Haagse binnenstad, maar het is allemaal echt. Gispen werkt o.a. als portrettist voor vele opdrachtgevers, maar liefhebbers van het Haagse stadsbeeld zullen zijn naam vooral associëren met fraaie stadsfotografie.

Hans van Beek – architect – kracht door wisselwerking

01-11-2017

Kort na 1970 vond in Den Haag een revolutie in stedenbouw en architectuur plaats. Hans van Beek speelde daarin op tenminste twee manieren een hoofdrol. Samen met enkele studiegenoten verzette hij zich via de werkgroep Dooievaar tegen de cityvorming in de binnenstad en – vooral – tegen de enorme verkeersdoorbraken die daarvoor in de ogen van de gemeente nodig waren.

W.B. Van Liefland – eigenzinnig architect en stedenbouwkundige 1857-1919

09-03-2017

Den Haag groeide eind 19e/begin 20e eeuw in rap tempo. Van Liefland heeft daaraan kwalitatief en kwantitatief een grote bijdrage geleverd in alle delen van de toenmalige stad. Veel is alweer afgebroken. De zojuist verschenen monografie belicht niet alleen het werk van Van Liefland, maar ook de wijze waarop besluiten over stadsuitleg en grote bouwprojecten tot stand kwamen.

Den Haag Architectuurstad

22-12-2016

René's Keus die de leden kunnen winnen in januari/februari 2017 is het boek 'Den Haag  Architectuurstad'. Het boek is een eerbetoon aan het Haagse erfgoed. Het boek heeft het formaat van een stoeptegel, 30 x 30 cm. Op straat lijkt dat niet veel, maar op de salontafel is het een indrukwekkende afmeting.

Geschiedenis van Den Haag in vogelvlucht

01-12-2016

Deze nieuwe geschiedschrijving komt relatief kort na de vorige. Niettemin zullen veel mensen de combinatie van een bondige tekst en talrijke afbeeldingen verwelkomen. Het is een aanrader, voor uzelf of als cadeau. 

Bleek van Begeerte – winkelarchitectuur in Den Haag

05-01-2016

Den Haag was vanaf het einde van de 19e eeuw een chique winkelstad. De beau monde van geheel Nederland wilde flaneren en inkopen doen in de binnenstad – vooral de Dagelijkse Groenmarkt, Hoogstraat, Venestraat en Spuistraat – waar luxe en verfijning zich concentreerden. 

Adam Schadee, stadsarchitect 1891 – 1927

04-01-2016

Het stadsbeeld van Den Haag veranderde rond de vorige eeuwwisseling drastisch. De bevolking groeide explosief tot ver buiten de traditionele grachtengordel. Maar ook deed de nieuwe tijd z’n intrede met voorzieningen als elektriciteit, openbaar vervoer, scholen en badhuizen. Adam Schadee, ambtenaar van Gemeentewerken, belichaamt deze modernisering van Den Haag.

Compact en Harmonisch – sociale woningbouw in Den Haag 1850-2015

03-01-2016

De behoefte aan goede, goedkope woningen voor mensen met een laag inkomen is altijd van grote invloed geweest op de stadsontwikkeling en daarmee op het stadsbeeld. Een derde deel van alle woningen in de stad valt onder de categorie sociale woningbouw. 

De gebroeders Fels, onbekend en toch bemind

01-01-2016

Henk en Koos Fels zegt u …..?
Inderdaad, de architectenbroers mogen dan in de vergetelheid zijn geraakt, zij hebben een gewaardeerde bijdrage aan het Haagse stadsbeeld geleverd. De bekende architectuurhistoricus Marcel Teunissen en Koos’ kleinzoon Rob wijden er een lijvige publicatie aan.

Pastoor van Ars – Monument van Aldo van Eyck

Van buiten lijkt het een bunker, van binnen is de verstilde sfeer van de strakke en sobere Pastoor van Ars-kerk voor velen een aangename verrassing. Het kale grijze beton, het daglicht door de koepels en de papieren lichtbollen vormen de spartaanse maar serene ambiance die noodt tot bezinning. 

Den Haag in beelden

Standbeelden zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het stadsbeeld. Toch zal niet iedereen kunnen zeggen wie die veldheer op zijn paard tegenover paleis Noordeinde is. En waarom is diezelfde man op het Plein afgebeeld als een bedachtzaam staatsman met een hondje aan zijn voeten? Waarom hebben we een monument voor Hendrik Coenraad Dresselhuys en niet voor Thorbecke?

Den Haag stad in oorlog – stad in vrede

Den Haag is na Rotterdam de stad die het zwaarst is getroffen door de Tweede Wereldoorlog. Dat is, hoewel door de bezetter verboden, fotografisch goed gedocumenteerd. Een ‘toen & nu’-fotoboek toont stadsbeelden die door de oorlog zijn veranderd, maar laat ook zien dat veel ongewijzigd is gebleven.

Struinen door het Statenkwartier – 9 ontdekkingstochten

De bouw van het Statenkwartier was rond 1915 voltooid. De wijk is dus al enigszins bejaard, maar vitaler dan ooit. Een informatieve wandelgids voert ons door een van de meest gewilde wijken-op-het-zand. Een prima boekje.

Huis ten Bosch De Oranjezaal – pracht en praal van de Oranjedynastie

Architect Pieter Post startte de bouw van het ‘lusthuys’ in 1645 in opdracht van Amalia van Solms, de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik. Na diens dood in 1647 liet Amalia de centrale Oranjezaal rijkelijk decoreren ter nagedachtenis en verheerlijking van haar roemrijke echtgenoot. 

Het grafelijk en stadhouderlijk hof Den Haag - een overzicht van opgravingen en waarnemingen van 1770 t/m 2013

De archeologische dienst van Den Haag maakte een boek over alle archeologische kennis die in de afgelopen 250 jaar over het Binnenhof is verzameld, en dat is nogal wat. Het Binnenhof mag zich als bakermat van onze stad en brandpunt van de staatsmacht in een grote belangstelling verheugen.

Geschiedenis van Scheveningen – van 1875 tot heden

Scheveningen is altijd een onderdeel van Den Haag geweest, maar met eigen identiteit en tradities. Deel 2 van de monumentale geschiedschrijving belicht de periode vanaf 1875, waarin de visserij, de badplaats en de uitbreiding van Den Haag zich onstuimig ontwikkelden. De moeizame verhouding met grote broer Den Haag loopt als een rode draad door het verhaal.

Chinese Muur 50 jaar

Het was in 1965 een revolutionair flatgebouw en eigenlijk is het dat nog steeds: ruim 550 meter lang, 30 trappenhuizen, 360 flats, tezamen een giga windscherm voor de achterliggende wijk Waldeck. Het gebouw is ondanks zijn lengte en simpele gevel niet saai, vooral door de flauwe kromming.