Document voor een Monument

Het Binnenhof is wegens renovatie een aantal jaren niet meer te bezoeken, maar de Stichting Document voor een Monument verzacht de pijn aanzienlijk door een serie salonboeken uit te brengen die de geschiedenis, de gebruikers, de toekomst én de cultuurschatten van ‘ons hart van de democratie’ in beeld brengen. Deel 1, ‘Verleden van het Binnenhof’ verscheen november 2021.

Dromen over het binnenhof en de jaarmarkten
Ton Haak, een van de auteurs, leidt ons in een opvallend prettige schrijfstijl door de geschiedenis van het Binnenhof. Hij begint met een romantisch tafereeltje waarin hij Floris IV en zijn Machteld ten tonele voert die samen dromen over hun binnenhof en over de jaarmarkten op de hof daarbuiten. (“En wij leggen Willem uit, als hij wat ouder is, waar wij van dromen, dan kan hij afmaken wat wij begonnen zijn”) om te eindigen bij het jaar 2021. Bijdragen van anderen wisselen zijn historische schets af. Zo neemt Theo Thomassen ons aan de hand mee (“We lopen net als de ambassadeurs destijds door de Grote Zaal en dan via de poort links…”) door het gebouwencomplex, Wim van Anrooij geeft het belang aan van het Kapittel uit 1456, Nicolaas Matsier verklaart de ondergang van Van Oldenbarnevelt, Alex Alsemgeest beschrijft de Handelingenkamer, Pieter Dijckmeester kijkt terug op zijn periode als renovatie-projectdirecteur en Menno de Bruyne neemt afscheid van het gebouw en zo zijn er nog tal van uitstapjes.

Westminster
Dat de renovatie van het Binnenhof zorgvuldig moet gebeuren is evident. Ook dat het wat zal kosten. Iets meer dan zeven miljoen bedraagt de raming inmiddels. Maar, zo geeft Ton Haak aan, als je dat vergelijkt met de noodzakelijke renovatie van The Houses of Parliament Westminster, waarvan de kosten ruim 5 miljard bedragen én waar ze wegens zich voortslepende discussies nog steeds niet begonnen zijn, mogen we ons gelukkig prijzen. Vanzelfsprekend gaan de auteurs ook in op de architectendiscussie uit 2019 die er uiteindelijk toe leidde dat Pi de Bruijn en het Rijksvastgoedbedrijf de taak van coördinerend architect op zich nemen. Het gebouwencomplex van 90.000 vierkante meter, met daarin maar liefst 96 stijlkamers, is als voorbereiding van de renovatie door het Rijksvastgoedbedrijf met scans in tien miljard puntjes in kaart gebracht: dit in het kader van zorgvuldigheid én kostenbesparing.

Monument
‘Verleden van het Binnenhof’ is een prachtige uitgave met bijna 200 veelal minder bekende illustraties en foto’s, alles op indrukwekkend formaat. Als alle delen over een aantal jaren verschenen zijn met dezelfde kwaliteit als dit eerste deel, dan heeft de gelukkige bezitter van deze informatieve en rijk geïllustreerde serie een ‘Monument voor een Monument’ in handen.

Document voor een Monument, Hofboek 1 – Verleden van het Binnenhof, onder redactie van Mizja Haak, Dick Holthuis en vele anderen. Uitg. Stichting Document voor een Monument, 334 blz., €99,95. ISBN 978-90-8189-945417

Piet Vernimmen

Document voor een Monument