Buiten zijn in Den Haag

Platform STAD liet de afgelopen jaren drie prachtige uitgaven verschijnen. Prachtig, zowel qua vormgeving als qua inhoud. ‘Bouwen aan Den Haag’ en ‘Investeren in Den Haag’ verschenen in respectievelijk 2018 en 2019. Medio september 2020 kwam ‘Buiten zijn in Den Haag’ uit, over de Haagse openbare ruimte.

Haagse Openbare ruimte Prijs – de HOP
Het belang van een goede openbare ruimte in onze groeiende, verdichtende stad die duurzaamheid, vergroening en het tegengaan van segregatie hoog in het vaandel heeft, bracht Platform STAD ertoe een prijs te lanceren voor de meest gewaardeerde vernieuwde openbare ruimte, de HOP. Van de 29 ingediende projecten werden er vijf genomineerd. Na jurering kreeg Loper Oude Centrum de HOP 2020. Buitenplaats Ockenburgh ontving de publiekprijs.

Een prettig openbare ruimte maakt de stad leefbaar
De inrichting van de buitenruimte bepaalt of bewoners zich er prettig of veilig voelen én of ze daar anderen willen ontmoeten. Pleinen en parken functioneren alleen goed als de inrichting aansluit bij de manier waarop bewoners de ruimte willen gebruiken. In tijden van corona hebben veel bewoners behoefte aan een plek waar ze zich thuis voelen. Ook de groei van het aantal inwoners zal de behoefte aan een goed functionerende buitenruimte doen toenemen.

Van Alff banken
‘Buiten zijn in Den Haag’ beschrijft de 29 ingediende projecten, van het Heeswijkplein tot de Bruijnvaart, van de Fokkerhaven tot het Jonckbloetplein. Een variatie aan pleinen, pleintjes straten en parken. Maar ook de spreukenroute Haagse Talen en de Van Alff banken dongen mee naar de prijs. Bij elk project staat kort de motivatie van de inzender en na de neutrale beschrijving volgt de waardering door de jury.

Criteria
De vijf genomineerde projecten, Loper Oude Centrum, Buitenplaats Ockenburgh, Wijkpark De Verademing, Wijkpark De Horst en de Pleinen Bezuidenhout-Oost krijgen vanzelfsprekend extra aandacht. De jury beoordeelde die inzendingen op drie criteria: gebruik en beleving, vormgeving en toekomstwaarde. Het aantrekkelijke van ‘Buiten in Den Haag’ is dat je door deze transparante criteria voortaan met een andere blik de Haagse openbare ruimte bekijkt.

Lezers kunnen de (gratis) uitgave ‘Buiten in Den Haag’ aanvragen via info@platformstad.nl ovv naam en adres en titel. Via dit mailadres is ook het pdf van de twee eerder verschenen uitgaven verkrijgbaar. 

Piet Vernimmen

“Platform STAD stimuleert het denken, doen en debat over de stedelijke ontwikkeling en architectuur van Den Haag”, zo meldt de website www.platformstad.nl. “Platform STAD brengt bewoners, ambtenaren, onderzoekers, ontwerpers en bouwers samen. De STADgesprekken en de STADconsultants leiden tot nieuwe inzichten, handvatten en (on)gevraagd advies voor de ruimtelijke kwaliteit van Den Haag.”

Buiten zijn in Den Haag