Het grafelijk en stadhouderlijk hof Den Haag - een overzicht van opgravingen en waarnemingen van 1770 t/m 2013

Dat het in combinatie met de Hofvijver een dierbaar stadsbeeld is, blijkt ook uit onze jaarlijkse wenskaartenserie. Het boek beschrijft vooral de bouwgeschiedenis van alle Binnenhof-gebouwen. De gebruikers en de gebeurtenissen door de eeuwen heen komen daarbij wel aan de orde, maar slechts voor zover dat het bouwkundige verhaal verduidelijkt. Ook de in archeologische publicaties vertrouwde potscherven en half vergane sandalen spelen een ondergeschikte rol. Naast de gebouwen krijgen ook de omringende grachten, bruggen en poorten, de tuinen en het Buitenhof aandacht. Hoewel het boek door het wetenschappelijke karakter hier en daar wat gedetailleerd is, blijft het aantrekkelijk door de honderden vaak historische afbeeldingen, bv. van de in 1879 gesloopte Hofkapel en van de rond 1900 gerestaureerde grafelijke zalen.

Wie iets meer over de staatkundige geschiedenis en zijn hoofdrolspelers wil weten, kan ook goed terecht bij Het Haagse Binnenhof, geschreven door het Haags Historisch Museum en ProDemos (het bezoekerscentrum voor het Binnenhof, naast café Dudok). Dat boek is voor een breed publiek bedoeld en uitbundig geïllustreerd. Bovendien passeren ook de belangrijke overheidsgebouwen in de omgeving de revue, bv. paleis Noordeinde, Huis Huguetan (Hoge Raad), Johan de Witthuis, en de (voormalige) ministeries rondom het Plein.

Het grafelijk en stadhouderlijk hof Den Haag – een overzicht van opgravingen en waarnemingen van 1770 t/m 2013, M.M.A. van Veen en E. Esser, uitg. Archeologische dienst Den Haag 2015, 373 blz. incl. 43 blz. registers e.d., ISBN 978-94-6067-172-2, € 25,- Het boek is verkrijgbaar bij sommige boekhandels en bij de archeologische dienst (Van Kinsbergenstraat 85f, tel. 353 6639, mail archeologie@denhaag.nl). Indien het daar is uitverkocht (het is in kleine oplage gedrukt) heeft ondergetekende nog enkele exemplaren voor Vrienden van Den Haag.

Het Haagse Binnenhof – acht eeuwen centrum van de macht, Jaco Alberts e.a., uitg. ProDemos en Haags Historisch Museum 2013, 149 blz., ISBN978-90-6473-475-5, € 21,95. Verkrijgbaar bij de uitgevers.

Het grafelijk en stadhouderlijk hof Den Haag - een overzicht van opgravingen en waarnemingen van 1770 t/m 2013