Post 65 architectuur in Den Haag 1965 - 1995

Bij een breed publiek is de waardering voor en de kennis over de architectuur in Den Haag uit de periode 1965-1995 (nog) niet erg groot. De afdeling Monumentenzorg en Welstand van de Gemeente Den Haag vraagt in de full-colour brochure ‘Post 65’ aandacht voor deze periode. De samenstellers selecteerden honderd objecten die zij representatief achtten voor de architectuur uit de periode 1965-1995.

Opzet
De honderd objecten zijn verdeeld in categorieën: woningen en wooncomplexen, kantoren en bedrijfsgebouwen, kerken, scholen, maatschappelijke en openbare voorzieningen, openbare ruimte en een categorie overig. Verder komen nog vier structuren aan bod: Bezuidenhout-West, Molenwijk, Kraayenstein en Nieuw Waldeck om te eindigen met een zestal kenmerkende gebouwen die inmiddels gesloopt zijn, zoals de Zwarte Madonna.

Honderd woorden
Elk object krijgt in de brochure een foto en een prettig leesbare beschrijving in pakweg honderd woorden: de kenmerken van het gebouw en waarom de architectuur typerend is voor de genoemde periode. De brochure geeft ook inzicht in de tijdsverschillen. De jaren ’60 kenmerken zich vooral door strakke vormgeving, hoogbouw en massale, homogene anonieme flats. In de jaren ’70 komt meer aandacht voor variatie en kleinschaligheid, voor witte betonnen elementen en schuine daken. De jaren ’80 zijn de jaren van gestreept metselwerk, aandacht voor kleur (met name geel), grijslichte betonsteen en een combinatie van glas en gevelplaten.

Kijken en waarderen
“Het resultaat is een adembenemende variëteit in architectuur”, zo valt te lezen in de beschrijving van het kantoorgebouw op de hoek van de Torenstraat en Noordwal. En ja, de foto en tekst overtuigen: dit is -bij nader inzien- een architectonisch hoogstandje. Maar meteen op diezelfde pagina staat: “Het luchtige, licht gekleurde kantoorgebouw op de hoek van de Parkstraat en de Kazernestraat contrasteert op aangename wijze met de donkere baksteen van de Kloosterkerk”, en daar valt de kwalificatie ‘op aangename wijze’ toch ietwat rauw op het dak. Maar dat is tegelijkertijd ook het prettige van deze uitgave: de beschrijving bij elk object nodigt uit om te lezen, om te vergelijken met de foto en om de eigen mening wel of niet te herzien.

Het is raadselachtig waarom deze fraaie gratis uitgave op A4-formaat met 52 pagina’s zo weinig aandacht heeft gekregen. De brochure is digitaal te lezen via https://www.monumentenzorgdenhaag.nl/nieuws/2020/brochure-jonge-bouwkunst. Lezers die daarna alsnog de papieren versie willen hebben, kunnen die aanvragen via monumentenzorg@denhaag.nl onder vermelding van: verzoek toezending Post 65 en de naam en adresgegevens.

Piet Vernimmen

Post 65 Architectuur in Den Haag 1965-1995; teksten: Judith van Hoogdalem en Botine Koopmans, uitgave van de afdeling Monumentenzorg & Welstand van de gemeente Den Haag, Den Haag, 2019.

Post 65 architectuur in Den Haag  1965 - 1995