Gebruik van het Binnenhof

Onlangs verscheen Hofboek 2, Gebruik van het Binnenhof uit de serie Document voor een Monument. Deel 1 verscheen in 2021 en besteedde aandacht aan het verleden van het oudste regeringszetel ter wereld, het Binnenhof. Hofboek 2 laat de gebruikers van het Binnenhof aan het woord.

Het boek kent vier afdelingen: de eerste twee bevatten herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit de 19e eeuw en 20e eeuw, het derde deel gaat over de kunstenaars en het laatste deel haalt herinneringen op van hedendaagse gebruikers van het Binnenhof.

De Grondwet van 1848
Hofboek 2 begint meteen verrassend met een bijdrage over de grondwet van 1848. Daarin zwaait Ton Haak niet zoals wellicht verwacht Thorbecke alle lof toe, maar de vergeten vechtjas Dirk Donker Curtius (1792 - 1864). Overtuigend laat Haak zien dat Donker Curtius ‘de man van 1848’ is, de radicale maar pragmatische liberale advocaat en minister die de grondwetsherziening van 1848 door het parlement loodste. Verder onder andere aandacht voor Wiel Nolens en Theodoor en Jan Heemskerk.

Het Groenewegje
Suze Groenewegen was de eerste vrouw in de Tweede Kamer. Christa van Zeggeren beschrijft in haar bijdrage hoe de carrière van Suze Groenewegen in het parlementaire wereldje verliep en hoe ze aanvankelijk met nogal wat spot te maken had. Zo kreeg de gang die leidde naar haar eigen toilet en kleedkamer al snel de naam ‘het Groenewegje’, refererend naar de Haagse prostitutieplek. Een bijzondere bijdrage is die over leven en werk van de fotograaf Erich Salomon, de grondlegger van de parlementaire fotografie. Verder onder andere aandacht voor de oorlogsjaren, Nieuwspoort, Joop den Uyl, Wim Deetman en enkele opmerkelijke demonstraties in het centrum van de macht.

Kunstenaars
In het deel over de kunstenaars zien we een adembenemend mooie foto van Rudi van de Wind, aan het werk aan zijn ‘De oneindige ruimte’: de vijf bekende kleurrijke zeven meter hoge doeken. Verder aandacht voor het werk van Eric Claus, de maker van het metalen beeld van Willem Drees, en voor de hond van Tom Claassen, de goeiige lobbes die op het binnenterrein stond en tot vermaak van langslopende Kamerleden met zijn kop knikte of schudde.

Huismeester
In ‘Herinnering aan het Binnenhof’ staan niet enkel de herinneringen van coryfeeën als Hans Wiegel, Jan Terlouw of Hedy d’Ancona, maar ook die van technicus Vincent Semil, Petra de Bruin, de dochter van de souvenirverkoopster en natuurlijk de herinneringen van het gezin van Tom van Bokhoven, inwonend huismeester van de Eerste Kamer.

Hofboek 2, Gebruik van het Binnenhof is een boek op groot formaat, prachtig en informatief, in de fantastische serie Document voor een Monument. Niet goedkoop maar zeer de moeite waard, vol verrassingen, zowel wat tekst als wat betreft de foto’s.

Piet Vernimmen

Hofboek 2, Gebruik van het Binnenhof, Document voor een Monument, onder redactie van Mizja Haak, Dick Holthuis en vele anderen. Uitgeverij Stichting Document voor een Monument, 2023, 320 blz., € 99,95. ISBN 978 9081 8945254

Foto-onderschrift 1:
Studenten demonstreren op het Binnenhof tegen verhoging van het collegegeld en het onderwijsbeleid van de minister van Wetenschapsbeleid jhr. mr. M.L. de Brauw (foto Haags Gemeentearchief)  

Gebruik van het Binnenhof