Vereniging

Den Haag is een groene stad aan zee met karakteristieke lanen en pleinen en tal van monumenten. Een stad waar veel mensen met plezier wonen en werken.  Een stad om trots op te zijn! De vereniging "Vrienden van Den Haag" zet zich in voor het behoud en de versterking van deze kwaliteiten. De vereniging vindt haar oorsprong in de sloopwoede, verkeersdoorbraken en massale kantorenbouw in de jaren '60 -'70 van de vorige eeuw. De dreigende afbraak van het Kurhaus was de druppel die de emmer deed overlopen. Een aantal betrokken Hagenaars sloeg de handen ineen om sloop van het vertrouwde Kurhaus te verhinderen en zo werd in 1973 de vereniging "Vrienden van Den Haag" opgericht.

 

 

Belangstelling voor het veranderende stadsbeeld (grote nieuwbouwprojecten, aantasting van monumenten en groen, verkeersproblemen) was de grote drijfveer en dat is nog steeds het geval. Het doel van de vereniging "Het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden" is neergelegd in een uitgebreid visiedocument "Haags Peil". Een concrete samenvatting van deze visie vindt u in de "Tien Gouden Regels".

De vereniging geeft een tweemaandelijks tijdschrift uit: "Ons Den Haag". In dit blad worden de (nu circa 1700) leden geïnformeerd over de verschillende activiteiten (lezingen, excursies, enz.), maar het geeft ook informatie over tal van interessante ontwikkelingen in de stad. De Vrienden geven elk najaar een serie Haagse wenskaarten uit die karakteristiek zijn voor de stad. De foto's worden gemaakt door de leden van de vereniging

Als u onze stad Den Haag een warm hart toedraagt, nodigen wij u uit om lid te worden van de Vrienden. Een actieve vereniging, die op eigen wijze bijdraagt aan een leefbaar Den Haag.

Geen actiegroep, wel actief richting politiek

Het onderwerp "leefbaarheid" heeft in een stad als Den Haag vele facetten. De Vrienden van Den Haag zijn zeer betrokken bij al die zaken, waarbij de leefbaarheid in het geding is. Of het nu gaat om renovatieplannen van een stadswijk, bescherming van monumenten en karakteristieke stadsgezichten of behoud, onderhoud en uitbreiding van groen.

De "Vrienden" zijn geen actiegroep, maar laten wel hun stem horen. Hun zorg voor een leefbaar Den Haag richt zich met name op datgene wat voor Den Haag gezichtsbepalend is.