Bloeiend Westduinpark

‘150 bloemen en bloeiwijzen in het Westduinpark en de Bosjes van Poot’ zo luidt de ondertitel van het boekje waarin Monica Hoogduin ons laat kennismaken met de flora uit dit Haagse park. Voor hen die wat minder bekend zijn met de Haagse kuststreek, het Westduinpark ligt tussen Kijkduin, Bohemen, de Vogelwijk, Duindorp en de Noordzee. Je komt er via de Kijkduinsestraat, de De Savornin Lohmanlaan, de Laan van Poot, de Duivelandstraat of via de Wieringsestraat. Bus 23,24 en 26 en tram 12 of 22 stoppen ‘voor de deur’.

Park
Rond 1930 werd dit gebied, dat in vroege eeuwen behoorde tot het jachtterrein van de Oranjes, opgeknapt en ontstond het park. Met de beste bedoelingen werden er bomen en struiken geplant (die er vaak niet thuishoorden) en in de oorlogsjaren gingen de Duitsers zich hier te buiten aan het bouwen van bunkers en ondergrondse gangen voor de Atlantikwall. Pas rond 2012 werd de natuur hersteld en werden de bomen en struiken die er niet thuishoorden verwijderd. Anno 2021 is er een uiteenlopend landschap ontstaan en het park dat behoort tot het beschermd Natura-2000 gebied, kent een grote variatie in flora en fauna.

150 planten: 150 foto’s
Het is dit park waar Monica Hoogduin sinds een jaar of drie vrijwel dagelijks met haar camera te vinden is. Al wandelend, fotograferend en determinerend breidde ze haar ontdekkingstocht uit naar de Bosjes van Poot. ‘Bloeiend Westduinpark’ beschrijft de bloei vanaf december januari en eindigt in de herfst. In 150 foto’s laat de auteur zien dat het Westduinpark niet enkel in de lente, maar het gehele jaar door in bloei staat. Elk plantenfotootje krijgt een korte beschrijving. De grassen, ooievaarsbekken, distels, rozen of de paardenbloemen krijgen een wat ruimere inleidende tekst. Het boek eindigt met een register van de 150 planten en met 50 wel genoemde, maar niet gefotografeerde planten.

Website
Monica Hoogduin wil de Hagenaar enthousiast maken voor de flora in dit bijzondere park aan de kust. Vandaar ook dat ze, voor iedereen vrij beschikbaar, op haar website nog eens een veelvoud van de 150 genoemde planten heeft staan: alle gerubriceerd op kleur. En al wandelend fotografeerde ze ook de paddenstoelen en, wat ze noemt de ‘beestjesbijvangst’ zoals de libelles, vlinders, reptielen en spinnen. Dit alles is te vinden op bloeiendwestduinpark.com. Het zijn schitterende en haarscherpe foto’s.

Bloeiend Westduinpark – 150 bloemen en bloeiwijzen in het Westduinpark en de Bosjes van Poot, Monica Hoogduin, te bestellen via info@bloeiendwestduinpark@gmail.com, 48 blz., €15,00. ISBN 978-90-9034-008-1

Piet Vernimmen

Bloeiend Westduinpark