Activiteiten

De Vereniging Vrienden van Den Haag stelt haar leden in de gelegenheid om via activiteiten en excursies nader kennis te maken met voor hen nog onbekende delen van Den Haag: bijvoorbeeld de bezichtiging van een gebouw, een rondwandeling in een buurt of wijk, een bezoek aan een instelling. Ook organiseert de Vereniging Vriendenborrels, informatieve bijeenkomsten, enzovoorts.

Voor deelname aan een activiteit of excursie, met uitzondering van de Vriendenborrels, geldt dat u zich daarvoor moet aanmelden door gebruik te maken van het formulier dat bij die activiteit of excursie is opgenomen. U ontvangt vervolgens een automatisch antwoord. Na aanmelding moet u direct de verschuldigde deelnemersbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL15 TRIO 0197 7883 94 van de Vereniging Vrienden van Den Haag onder vermelding van de betreffende activiteit of excursie inclusief datum.

Let op:
- het is noodzakelijk dat u zich zowel aanmeldt als betaalt; zo niet, dan wordt uw aanmelding niet geregistreerd en kunt u niet deelnemen aan de activiteit of excursie;
- u ontvangt geen bevestiging van uw aanmelding

In principe is een activiteit uitsluitend toegankelijk voor leden. In bepaalde gevallen zijn introducés wel toegestaan. Dan staat dit expliciet aangegeven bij de desbetreffende activiteit. Als u een introducé meeneemt, moet u ook de naam van uw introducé vermelden.

Bij volgeboekte excursies wordt op de website het aanmeldingsformulier zo snel mogelijk vervangen door het belangstellingsformulier. Dat kunt u invullen als u op een later tijdstip toch nog zou willen deelnemen aan deze excursie. U hoeft in dat geval nog geen geld over te maken. Wij zullen proberen extra tijdstippen voor deze excursie af te spreken. Als dat lukt zullen wij per e-mail of telefonisch contact met u opnemen.

Bezoek en rondleiding Museum Sophiahof

Op 27 juni 2019 is Museum Sophiahof officieel geopend door koning Willem-Alexander. Het museum is gehuisvest in een monumentaal pand (rijksmonument), dat met zijn nieuwe bestemming als ‘Museum Sophiahof – van Indië tot nu’ zijn verbinding met het Indische verleden hervindt.

(foto: Marjan Jansen)

Impressie lezing en wandeling Verdwenen bioscopen

Impressie van een van de drie excursies Verdwenen bioscopen op 5 en 16 oktober en 16 november. 

Impressie excursie brouwerij Kompaan

Impressie van een van de twee excursies bij brouwerij Kompaan in de Binckhorst op 12 en 20 oktober 2019. 

Impressie excursie Scheveningse dodenakkers

Impressie van een van de drie excursies naar de Scheveningse dodenakkers op 11, 18 en 25 september 2019. 

Impressie Het nieuwe Energiekwartier, De Verademing en De Prael

Impressie van een excursie op 5 september 2019 door het nieuwe Energiekwartier, wijkpark De Verademing en Brouwerij en proeflokaal De Haagse Prael.

 

Impressie Wandeling Gebouwd in de Gouden Eeuw

Impressie van een van de Wandelingen Gebouwd in de Gouden Eeuw die plaatsvonden op 20 juli, 4 augustus, zaterdag 24 augustus en 1 september 2019 onder leiding van Jacob Bijl.

 

 

Gerealiseerde excursies en activiteiten

Om een beeld te geven van de onderwerpen waarover de Vrienden van Den Haag excursies organiseren, vindt u hier een lijst met gerealiseerde excursies in 2017 en het huidige jaar. Ook overige gezamenlijke bijeenkomsten zijn hier vermeld. Van sommige activiteiten zijn impressies gemaakt.