Activiteiten

De Vereniging Vrienden van Den Haag stelt haar leden in de gelegenheid om via activiteiten en excursies nader kennis te maken met voor hen nog onbekende delen van Den Haag: bijvoorbeeld de bezichtiging van een gebouw, een rondwandeling in een buurt of wijk, een bezoek aan een instelling. Ook organiseert de Vereniging Vriendenborrels, informatieve bijeenkomsten, enzovoorts.

Voor deelname aan een activiteit of excursie, met uitzondering van de Vriendenborrels, geldt dat u zich daarvoor moet aanmelden door gebruik te maken van het formulier dat bij die activiteit of excursie is opgenomen. U ontvangt vervolgens een automatisch antwoord. Na aanmelding moet u direct de verschuldigde deelnemersbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL15 TRIO 0197 7883 94 van de Vereniging Vrienden van Den Haag onder vermelding van de betreffende activiteit of excursie inclusief datum.

Let op:
- het is noodzakelijk dat u zich zowel aanmeldt als betaalt; zo niet, dan wordt uw aanmelding niet geregistreerd en kunt u niet deelnemen aan de activiteit of excursie;
- u ontvangt geen bevestiging van uw aanmelding

In principe is een activiteit uitsluitend toegankelijk voor leden. In bepaalde gevallen zijn introducés wel toegestaan. Dan staat dit expliciet aangegeven bij de desbetreffende activiteit. Als u een introducé meeneemt, moet u ook de naam van uw introducé vermelden.

Bij volgeboekte excursies wordt op de website het aanmeldingsformulier zo snel mogelijk vervangen door het belangstellingsformulier. Dat kunt u invullen als u op een later tijdstip toch nog zou willen deelnemen aan deze excursie. U hoeft in dat geval nog geen geld over te maken. Wij zullen proberen extra tijdstippen voor deze excursie af te spreken. Als dat lukt zullen wij per e-mail of telefonisch contact met u opnemen.

Het nieuwe Energiekwartier, De Verademing en De Haagse Prael

Het Energiekwartier, een stoere buurt direct naast de Haagse binnenstad, is onderdeel van het Regentesse-Valkenboskwartier. In 2½ jaar tijd hebben de gemeente, woningcorporatie Staedion en bouwonderneming Heijmans kans gezien om een groot deel van deze nieuwe wijk in de buurt van de energiecentrale aan de Gaslaan te realiseren. De excursie is helaas volgeboekt. 

Wandeling Scheveningse dodenakkers

Eeuwenlang hebben Scheveningers hun dierbare overledenen in en rondom de Oude Kerk bijgezet. Dat leverde onhygiënische toestanden op en gevaar voor het verspreiden van besmettelijke ziekten. De rechtsgeleerde Abraham Perrenot kwam daartegen in verzet en ijverde voor een kerkhof in de Scheveningse duinen. Er zijn nog plaatsen op 25 september. 

Wandeling Gebouwd in de Gouden Eeuw

Een wandeling door 17e-eeuws Den Haag. Na de rampen die de stad in de 16e eeuw getroffen hadden, groeide en bloeide Den Haag in de 17e eeuw. De singels, de Prinsegracht en de Paviljoensgracht werden gegraven, de Korte Vijverberg en het Korte Voorhout aangelegd en langs oude en nieuwe lanen en straten verrezen nieuwe gebouwen.

Vriendenborrel september met het IVN

Vriendenborrel woensdag 18 september 2019 van 17.00 tot 19.00 uur in Theater aan het Spui, Spui 187. 

De zomervakantie is voorbij en de tijd is gekomen om het vertier dichter bij huis te zoeken. September leent zich bij uitstek voor een ontmoeting met oude en nieuwe Vrienden op de Vriendenborrel. Onze gast is het IVN. 
 

Impressie excursie Boekhorststraat-Lange Beestenmarkt

Impressie van een excursie rond de Boekhorststraat-Lange Beestenmarkt onder leiding van Coos Wentholt op 18 mei, 5 juni en 15 juni 2019. 

Impressie excursie Haags Modernisme

Impressie van de excursie (lezing en busrondrit) over Haags Modernisme onder leiding van Marcel Teunissen op 6 en 13 juni 2019. 

Impressie excursie woningcorporatie Staedion

Impressie van een excursie met bustour naar woningcorporatie Staedion op 24 juni 2019. 

Gerealiseerde excursies en activiteiten

Om een beeld te geven van de onderwerpen waarover de Vrienden van Den Haag excursies organiseren, vindt u hier een lijst met gerealiseerde excursies in 2017 en het huidige jaar. Ook overige gezamenlijke bijeenkomsten zijn hier vermeld. Van sommige activiteiten zijn impressies gemaakt.