Den Haag van bovenaf

Luchtfoto’s bieden in ons platte land een mogelijkheid om over een groter gebied uit te kijken, en te zien wat op straat nauwelijks opvalt. Zo blijkt een gewone woonwijk een mooi ontworpen stratenpatroon te hebben. Zelfs grootschalige infrastructuur kan z’n eigen schoonheid bezitten. Soms gaat achter een rij individuele gevels een enorm gebouw schuil. En dan is er nog het ‘dakenlandschap’, waaraan we de totstandkoming van de panden en de buurt kunnen aflezen. Den Haag onbewolkt laat het allemaal zien. Wie niet als een planoloog de beelden wil analyseren, kan zich ook gewoon laten verrassen door een nieuwe kijk op vertrouwde stadsgezichten.

In zijn korte inleiding schetst Coos Versteeg aan de hand van de wordingsgeschiedenis de karakteristiek van de stad. Hof en regering, hoeden en petten, zee en groen, Paul van Vliet en Golden Earring, vrede en recht, weduwe van Indië en mooie stad achter de duinen. Mede dankzij het niet geringe aantal van 140 foto’s, waarvan een kwart is afgedrukt over twee volle bladzijden. Zo worden – geholpen door adequate bijschriften – hele buurten in beeld gebracht zonder in onherkenbaar gepriegel te vervallen. Met een prachtig resultaat.

Den Haag onbewolkt , fotografie Peter Elenbaas, uitg. Lubberhuizen 2017, 144 blz., ISBN 9789059375048, € 29,99 Het boek is tweetalig (Nederlands - Engels); het heeft een royaal formaat en een harde kaft.

René Vlaanderen

Den Haag van bovenaf