• DE SCHOONHEID VAN
    DEN HAAG - VERSTERKING
    VAN ZIJN KWALITEITEN

Actualiteit

Fête de la Nature van het IVN op 2, 3 en 4 september

Fête de la Nature van het IVN op 2, 3 en 4 september

Er is heel wat te beleven tijdens het Fête de la Nature van het IVN op 2, 3 en 4 september. Bijvoorbeeld excursies door Scheveningen-Haven, het Westduinpark of Ockenburg, wildpluk-, inspiratie- of vleermuiswandelingen, buurtfestivals en meer.

10-08-2022 Lees meer
10 september open dag gerenoveerde provinciehuis

10 september open dag gerenoveerde provinciehuis

Half september wordt het gerenoveerde hoofdgebouw van ons provinciehuis officieel geopend. Maar voordat het zover is, mogen belangstellenden alvast een kijkje komen nemen tijdens de Open Dag op 10 september. Voor degenen die niet zolang kunnen wachten, is er goed nieuws. Op 1 september is er namelijk een exclusieve Instawalk. 

21-07-2022 Lees meer
Luistertip: podcast Haags Groen

Luistertip: podcast Haags Groen

In aflevering acht van de podcast 'Haags Groen' over vergroening en duurzaamheid, interviewt Nadieh Wesselink van Den Haag FM Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Roberts devies: niet bouwen in het groen, geen bomen kappen en het bestaande groen koesteren!

21-07-2022 Lees meer
Volg de renovatie van het Binnenhof

Volg de renovatie van het Binnenhof

Dit is een link naar het platform van het Rijksvastgoedbedrijf. U leest hier actuele zaken en achtergronden over het hoe en waarom van de Binnenhofrenovatie.

Foto: Rijksvastgoedbedrijf

14-07-2022 Lees meer
Save the date: Open Monumentendag  10 en 11 september 2022

Save the date: Open Monumentendag 10 en 11 september 2022

Zaterdag 10 september 2022 is het weer Open Monumentendag en het thema van dit jaar is duurzaamheid. 

14-07-2022 Lees meer
Vernieuwde Koekamp open voor publiek

Vernieuwde Koekamp open voor publiek

Nieuwe bomen, betere wandel- en fietspaden en het water aan de stationzijde van het Hertenkamp is verlegd. De Koekamp is de groene entree naar ons centrum en het Nationaal Park Hollandse Duinen. Het vernieuwde park bij het Den Haag CS is vanaf 5 juli weer open voor bezoekers. 

14-07-2022 Lees meer
Binckhorst - actuele ontwikkelingen en lessen voor de komende omgevingswet

Binckhorst - actuele ontwikkelingen en lessen voor de komende omgevingswet

Wie enige tijd niet op de Binckhorstlaan geweest is, zal er weinig meer herkennen. Al die ontwikkelingen maken deel uit van een pilot voor de omgevingswet. De evaluatie hiervan is de reden voor Jacob Bijl (Vrienden van Den Haag) om de recente ontwikkelingen in de Binckhorst naast de pilot te leggen. 

13-07-2022 Lees meer
Bewoners beter betrekken bij bouwplannen

Bewoners beter betrekken bij bouwplannen

In Den Haag Centraal van 7 juli 2022 verscheen een artikel van de Vrienden van Den Haag over de noodzaak om bewoners beter en in een vroeg stadium te betrekken bij ingrijpende bouwplannen. 
Beeld: Vorm

09-07-2022 Lees meer

Agenda

Impressie rondleiding door Rustenburg-Oostbroek

Impressie rondleiding door Rustenburg-Oostbroek

Impressie rondleiding door Rustenburg op 2 en 6 augustus 2022 onder leiding van Richard Kleinegris
Foto: wonenindenhaag.nl

08-08-2022 Lees meer
Impressie Stadswandeling Heesterbuurt

Impressie Stadswandeling Heesterbuurt

Impressie van een van de twee stadswandelingen door de Heesterbuurt op 21 en 26 juli onder leiding van Marcel Teunissen. 

27-07-2022 Lees meer
Impressie Blauwe Pannenbuurt en Nieuw Valkenbos op 20 mei en 17  juni

Impressie Blauwe Pannenbuurt en Nieuw Valkenbos op 20 mei en 17 juni

Impressie van een van de twee excursies Blauwe Pannenbuurt en Nieuw Valkenbos op 20 mei en 17 juni 2022.

18-06-2022 Lees meer
Impressie bezoek ADO-stadion op 25 mei en 8 juni

Impressie bezoek ADO-stadion op 25 mei en 8 juni

Impressie van een van de twee bezoeken aan het Cars Jeans (ADO)-stadion op 25 mei en 8 juni 2022. 

18-06-2022 Lees meer
Impressie lezing Oorlog en wederopbouw vanuit het huidig perspectief

Impressie lezing Oorlog en wederopbouw vanuit het huidig perspectief

Impressie van de lezing op 14 juni 2022 door Marcel Teunissen over Oorlog en wederopbouw vanuit het huidig perspectief. 

03-07-2022 Lees meer
Impressie wandeling Hyacintenbos

Impressie wandeling Hyacintenbos

Impressie wandelingen in het Hyacintenbos op landgoed Ockenburgh op 24 april 2022, begeleid door een deskundige gids van het IVN. 

21-03-2022 Lees meer
Impressie stadswandeling Gevelornamenten

Impressie stadswandeling Gevelornamenten

Impressie van een van de twee stadswandelingen Gevelornamenten onder leiding van Jacob Bijl op 5 en 10 april 2022. 

01-03-2022 Lees meer
Impressie wandeling Van Bloedberg  naar Bajes

Impressie wandeling Van Bloedberg naar Bajes

Impressie van de wandeling Van Bloedberg naar Bajes op 20 en 27 maart 2022 onder leiding van Jacob Bijl. 

27-03-2022 Lees meer

Onze Vereniging

Den Haag is uniek en veelzijdig. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. De vereniging Vrienden van Den Haag steunt de versterking van die vele kwaliteiten en zet zich in om de leefbaarheid van Den Haag te bevorderen met behoud van zijn karakteristieke waarden. 

Wat houdt ons bezig?

De vereniging heeft werkgroepen die zich intensief met de leefbaarheid en de karakteristieke waarden van onze stad bezighouden.

Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen

We volgen verschillende grote ontwikkellocaties, zoals de Laakhavens, Binckhorst en Central Innovation District (CID). Gezien het beperkte grondgebied staat verdichting van de stad vaak gelijk aan hoogbouw. We zijn niet a priori tegen hoogbouw, maar zijn er wel kritisch op, gezien de negatieve effecten zoals windval, bezonning en minder aandacht voor de menselijke maat.

De gemeente heeft een Structuurvisie opgesteld voor de toekomst van Den Haag Zuidwest. Hierin beschrijft de gemeente wat zij de volgende 20 jaar met de gebouwde omgeving wil. Grote delen van de wijken gaan op de schop met als doel om sociale, economische en ruimtelijke vernieuwing weer nieuw elan te geven en de wijken geschikt te maken voor de toekomst. Het betreft voor een groot deel wijken die direct na de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd. De wijken werden uit idealisme ruim opgezet met veel groen en kunst. Dat karakter willen we behouden.

Kunst in de openbare ruimte bepaalt mede de gebruikswaarde en het karakter van de stad. We pleiten ervoor kunst bij grote bouw- en renovatieprojecten speciale aandacht te geven en realisering mogelijk te maken door een percentageregeling van de bouwkosten in te voeren. Het elan van CID, Laakhavens, Binckhorst, Den Haag Zuidwest lenen zich er goed voor.

De inspraak bij ingrijpende bouwplannen is niet altijd goed geregeld. Besluiten zijn vaak al genomen als omwonenden er lucht van krijgen. We opteren ervoor dat burgers eerder bij de plannen betrokken worden. In verband met de nieuwe Omgevingswet, die burgerparticipatie straks verplicht stelt, heeft de gemeente een Participatiegids in voorbereiding genomen. De Vereniging Vrienden van Den Haag is een van de organisaties die hierbij geraadpleegd wordt.

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar:  stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl

Werkgroep Levende Historie

De werkgroep Levende Historie heeft een periodiek terugkerende taak: het onderhoud met de afdeling Monumentenzorg. Sommige zaken komen al lang op ons overzicht voor, maar kosten veel tijd eer er daadwerkelijk iets wordt ondernomen.

Lopende procedures die, zonder goede ruimtelijke onderbouwing, door de gemeente zijn vergund, blijven onze aandacht vragen en kosten de nodige tijd en veel inzet. Wij zijn voortdurend alert om ongewenste aanpassingen aan monumentale panden en/of gelegen in een beschermd stadsgezicht te monitoren. Ook de ontwikkelingen zoals het Levi-Lassenproject aan de Gedempte Gracht/Spui alsmede de nieuwbouw Raamstraat en de plannen rondom de panden die voorheen aan Staalbankiers aan de Lange Houtstraat/Tournooiveld toebehoorden en het ANWB-project, worden door ons gevolgd. Uiteraard ook de ontwikkelingen van de nieuwe ondergrondse entree voor de Tweede Kamer aan de Hofplaats, hetgeen zal leiden tot een versteend hitteplein dat ten koste gaat van de bomen.

Tevens worden door ons de ontwikkelingen voor nieuwe richtlijnen met betrekking tot het monumentenbeleid nauwgezet gevolgd.

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar: levendehistorie@vriendenvandenhaag.nl

Video's over Den Haag

Hier vindt u video's die naar onze mening de moeite waard zijn. Over diverse onderwerpen, maar natuurlijk allemaal over Den Haag. Klik hier en u komt bij alle filmpjes in de categorieën historie, natuur, woningbouw, Den Haag van boven, Binckhorst, Stil Den Haag en water. 

Nieuw: