• DE SCHOONHEID VAN
    DEN HAAG - VERSTERKING
    VAN ZIJN KWALITEITEN

Actualiteit

Van Central Innovation District naar Centrum

Van Central Innovation District naar Centrum

In het CID moet je groot denken met oog voor het kleine. Een prachtige ambitie, zegt journalist Tracy Metz, maar het gebied is veel meer dan een innovatie district. Het Kwaliteitsplan CID gaat nu nog te veel over de stenen en te weinig over de mensen.

27-11-2022 Lees meer
Excursie met Herman Hertzberger in Den Haag Centraal

Excursie met Herman Hertzberger in Den Haag Centraal

Op 10 november brachten de Vrienden een bezoek aan het gebouw van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met de architect Herman Hertzberger.

Het verslag in Den Haag Centraal leest u hier:
De slopende pijn van Herman Hertzberger

21-11-2022 Lees meer
Twee nieuwe mini-bossen in de stad

Twee nieuwe mini-bossen in de stad

Onze stad is weer een paar mini-bossen rijker. In Wijkpark De Verademing is het Spiraalbos aangelegd: groen in de vorm van een spiraal. Leerlingen van De Klimop en buurtbewoners hielpen met de aanplant van bomen, struiken en bloembollen. En ook bij De La Reyschool werd een mini-bos aangeplant.

21-11-2022 Lees meer
Bewoners starten petitie voor groene zone Prins Mauritslaan

Bewoners starten petitie voor groene zone Prins Mauritslaan

Maak van de Prins Mauritslaan een inspirerende groene wandelpromenade!

Met deze slogan zijn bewoners van het Statenkwartier een initiatief gestart om de middenstrook van de hele Prins Mauritslaan omgetoverd te krijgen tot een ‘inspirerende groene wandelpromenade’.

18-11-2022 Lees meer
Onthulling SPOT ON! Den Haag 20 november

Onthulling SPOT ON! Den Haag 20 november

Brugwachtershuisje Leeghwaterbrug in de spotlight
Zondag 20 november om 16.30 uur

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Stichting Brugwachtershuisjes worden met het project SPOT ON! in twaalf steden brugwachtershuisjes in de spotlight gezet. Den Haag is met het huisje aan de Leeghwaterbrug één van deze steden.
Foto: Haags Beeldarchief

11-11-2022 Lees meer
Duurzame warmte uit rioolwater voor De Blinkerd

Duurzame warmte uit rioolwater voor De Blinkerd

Waterschap Delfland en Gemeente Den Haag kijken naar duurzame warmte uit rioolwater voor De Blinkerd. Slimmer energie opwekken en meer oog hebben voor het klimaat. In de nationale klimaatweek een mooi voorbeeld over samenwerking en innovatie.

08-11-2022 Lees meer
Stadsherstel Den Haag viert 45-jarig bestaan met bijzonder cadeau

Stadsherstel Den Haag viert 45-jarig bestaan met bijzonder cadeau

Stadsherstel Den Haag en omgeving viert dit jaar haar 45-jarig bestaan. De erfgoedorganisatie is in 1977 opgericht om bijzondere panden van de sloop te redden. Dit heugelijke feit werd op donderdag 3 november gevierd in de Julianakerk in Den Haag. 

04-11-2022 Lees meer
Murals  fietstour

Murals fietstour

Het Mauritshuis heeft samen met partner Nationale-Nederlanden & Breakoutbandits een app ontwikkeld die alle info geeft over de Mauritshuis Murals inclusief fietsroute om op pad te gaan en ze te bekijken.

04-11-2022 Lees meer

Activiteiten

Impressie bezoek aan de Valkenboskerk op 29 november 2022

Impressie bezoek aan de Valkenboskerk op 29 november 2022

Impressie van een bezoek aan de Valkenboskerk aan de vooravond van de transitie van de kerk tot een appartementengebouw. 

22-11-2022 Lees meer
Bezoek aan de Pastoor van Arskerk van architect Aldo van Eyck op 7 december

Bezoek aan de Pastoor van Arskerk van architect Aldo van Eyck op 7 december

Excursie is volgeboekt. Een tweede excursie vindt plaats op dinsdag 6 december 2022. Lees verder.

In 1963 kreeg architect Aldo van Eyck (1918-1999) de opdracht een rooms-katholieke kerk te ontwerpen voor een nieuwe parochie in Kijkduin, aan de rand van Meer en Bos. Hij heeft met dit ontwerp een zeer bijzondere en gedurfde prestatie neergezet.

05-11-2022 Lees meer
Rondleiding door het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis op 14 december en 9 januari

Rondleiding door het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis op 14 december en 9 januari

Het RKD maakt kennis, onderzoek en informatie over de kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk voor musea, wetenschap en publiek.

Afbeelding Lotti van der Gaag

05-11-2022 Lees meer
Impressie van bezoek aan Design Museum Huis Dedel

Impressie van bezoek aan Design Museum Huis Dedel

Impressie van een van drie bezoeken aan het Design Museum Dedel op 17 en 22 september en 25 oktober 2022. 

01-11-2022 Lees meer
Impressie rondleiding door Koninklijke Bibliotheek

Impressie rondleiding door Koninklijke Bibliotheek

Impressie van een van de drie rondleidingen door de Koninklijke Bibliotheek op 9 september en 17 en 31 oktober 2022. 

01-11-2022 Lees meer
Impressie vaartocht naar kasteel de Binckhorst

Impressie vaartocht naar kasteel de Binckhorst

We hadden vandaag, 15 september, een buitengewoon interessante excursie. En tot in de puntjes verzorgd: je waande je in Engeland toen op de boot terug een mandje echte theekopjes tevoorschijn kwam, twee kannen thee en twee ‘delfsblauwe’ koekjestrommels met amandelspeculaas.

05-10-2022 Lees meer
Impressie rondleiding door Rustenburg-Oostbroek

Impressie rondleiding door Rustenburg-Oostbroek

Impressie rondleiding door Rustenburg op 2 en 6 augustus 2022 onder leiding van Richard Kleinegris
Foto: wonenindenhaag.nl

08-08-2022 Lees meer
Impressie Stadswandeling Heesterbuurt

Impressie Stadswandeling Heesterbuurt

Impressie van een van de twee stadswandelingen door de Heesterbuurt op 21 en 26 juli onder leiding van Marcel Teunissen. 

27-07-2022 Lees meer

Onze Vereniging

Den Haag is uniek en veelzijdig. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. De vereniging Vrienden van Den Haag steunt de versterking van die vele kwaliteiten en zet zich in om de leefbaarheid van Den Haag te bevorderen met behoud van zijn karakteristieke waarden. 

Wat houdt ons bezig?

De vereniging heeft werkgroepen die zich intensief met de leefbaarheid en de karakteristieke waarden van onze stad bezighouden.

Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen

De leden van de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen volgen de ontwikkelingen van de stad op de voet. Deze week was er specifieke aandacht voor twee voor onze stad belangrijke ontwikkelingen, de bouw van de Duinpaviljoens bij het Noordelijk Havenhoofd Scheveningen en de inzendingen voor de prijsvraag voor de transitie van de Afvalkathedraal in De Binckhorst.

Duinpaviljoens Scheveningen, protest tegen verlate uitvoering Atlantikwall
Ontwikkelaar Volker Wessels heeft bij de gemeente een plan ingediend voor de bouw van Duinpaviljoens Noordelijk Havenhoofd bovenop een ondergrondse parkeergarage. In de paviljoens komt ruimte voor horeca, winkels, recreatie en kantoren. Ondanks de vele protesten, ook uit de gemeenteraad, wil wethouder Anne Mulder de omgevingsvergunning toch afgeven en daarmee de bouw laten doorgaan. Volgens de wethouder kan de gemeente er niet onderuit, omdat dan schadeclaims zullen volgen.

Al eerder maakten de Vrienden bezwaar tegen de bouw, nogmaals herhaald tijdens de behandeling van het plan in de vergadering van de raadscommissie Ruimte op 16 november jl. Rupert van Heijningen, voorzitter van de Vrienden van Den Haag, en Peter Drijver, lid van de werkgroep Levende Historie, protesteerden tegen de bouw van massieve blokkendozen langs de Strandweg, die doen denken aan een verlate uitvoering van de Atlantikwall.

Rupert van Heijningen: ‘Wat is de betekenis van beeldkwaliteitsplannen, als het college vergunning verleent voor dit plan? Zo wordt een goed instrument om de schoonheid van Den Haag, in dit geval van de badplaats Scheveningen, te bewaken en te bevorderen, om zeep geholpen. De zo fel begeerde aantrekkelijkheid van de badplaats wordt met dit bouwplan zeker niet versterkt.’

Hergebruik Afvalkathedraal Binckhorst, ambitie voor de stad
De ambitie van de gemeente is om de Binckhorst te transformeren tot een aantrekkelijk leef-, woon- en werkgebied. Een van de speerpunten is om de Afvalkathedraal, een overslagplaats waar het Haagse huisvuil wordt opgeslagen en daarna over het water wordt vervoerd naar de AVR in Rotterdam, een andere bestemming te geven. Het bouwwerk in industriële stijl is van de Haagse architect Jan Brouwer. Voor herbestemming werd een prijsvraag uitgeschreven. Op 15 november jl. werden in de Caballerofabriek vijf plannen van jonge architectenbureaus gepresenteerd. De prijsvraag was niet alleen gericht op de herbestemming van het gebouw, maar ook op het creëren van meerwaarde en een duurzame leefomgeving. We zijn benieuwd naar de uiteindelijke uitwerking.

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar:  stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl

Werkgroep Levende Historie

De werkgroep Levende Historie heeft een periodiek terugkerende taak: het onderhoud met de afdeling Monumentenzorg. Sommige zaken komen al lang op ons overzicht voor, maar kosten veel tijd eer er daadwerkelijk iets wordt ondernomen.

Lopende procedures die, zonder goede ruimtelijke onderbouwing, door de gemeente zijn vergund, blijven onze aandacht vragen en kosten de nodige tijd en veel inzet. Wij zijn voortdurend alert om ongewenste aanpassingen aan monumentale panden en/of gelegen in een beschermd stadsgezicht te monitoren. Ook de ontwikkelingen zoals het Levi-Lassenproject aan de Gedempte Gracht/Spui alsmede de nieuwbouw Raamstraat en de plannen rondom de panden die voorheen aan Staalbankiers aan de Lange Houtstraat/Tournooiveld toebehoorden en het ANWB-project, worden door ons gevolgd. Uiteraard ook de ontwikkelingen van de nieuwe ondergrondse entree voor de Tweede Kamer aan de Hofplaats, hetgeen zal leiden tot een versteend hitteplein dat ten koste gaat van de bomen.

Tevens worden door ons de ontwikkelingen voor nieuwe richtlijnen met betrekking tot het monumentenbeleid nauwgezet gevolgd.

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar: levendehistorie@vriendenvandenhaag.nl

Video's over Den Haag

Hier vindt u video's die naar onze mening de moeite waard zijn. Over diverse onderwerpen, maar natuurlijk allemaal over Den Haag. Klik hier en u komt bij alle filmpjes in de categorieën historie, natuur, woningbouw, Den Haag van boven, Binckhorst, Stil Den Haag en water. 

Nieuw: