• DE SCHOONHEID VAN
    DEN HAAG - VERSTERKING
    VAN ZIJN KWALITEITEN

Actualiteit

Theatrale avond 'Gaafland' van het Nationale Theater over burgerparticipatie

Theatrale avond 'Gaafland' van het Nationale Theater over burgerparticipatie

Gaafland is een theatrale avond met kunstenaars, acteurs en muzikanten over burgerparticipatie. Inspraakavonden, burgerinitiatieven, referenda: hoe (goed) is de samenwerking tussen burgers en politici in onze stad?

Maandag 18 december, 20.00 uur in Theater aan het Spui. 

01-12-2023 Lees meer
Opening informatiecentrum Binnenhofrenovatie op 11 november

Opening informatiecentrum Binnenhofrenovatie op 11 november

Vanaf 11 november zijn bezoekers en omwonenden welkom in het informatiecentrum Binnenhofrenovatie aan de Plaats 22. Tijdens de renovatie brengt het informatiecentrum verhalen over de geschiedenis, de renovatie en toekomst van het Binnenhof.

11-11-2023 Lees meer
Inspraak over de kansen voor verbetering van het Museumkwartier bij de Commissie Ruimte

Inspraak over de kansen voor verbetering van het Museumkwartier bij de Commissie Ruimte

De Vrienden van Den Haag en de Bewoners Rondom het Plein hebben ingesproken over de kansen voor verbetering van het Museumkwartier op 1 november 2023 bij de Commissie Ruimte.

02-11-2023 Lees meer
Presentatie door Marcel Teunissen over baanbrekende architectuur in Den Haag

Presentatie door Marcel Teunissen over baanbrekende architectuur in Den Haag

Op 21 november, om 13.30 uur, zal Marcel Teunissen in het Museon een audiovisuele presentatie geven over baanbrekende architectuur in Den Haag - een bloemlezing van vernieuwende Haagse gebouwen van de laatste honderd jaar. 

02-11-2023 Lees meer
Excursie en STADgesprek: Nieuwe bouwtechnieken en de kwaliteit van het stadsbeeld

Excursie en STADgesprek: Nieuwe bouwtechnieken en de kwaliteit van het stadsbeeld

Industrialisatie in de bouw heeft de laatste jaren een flinke vlucht genomen. Een steeds groter deel van de bouw verplaatst van de bouwplaats naar de fabriek. De nieuwe bouwtechnieken zoals in de fabriek gemaakte woningen, metselrobots en 3d-printers hebben voor- en nadelen. Een excursie en een STADgesprek op 9 november. 

02-11-2023 Lees meer
Informatiemarkt Binnenhofrenovatie en Renovatie-Update extra

Informatiemarkt Binnenhofrenovatie en Renovatie-Update extra

Dinsdag 7 november organiseert het Rijksvastgoedbedrijf voor de derde keer een informatiemarkt over de Binnenhofrenovatie in Amare. Zaterdag 11 november opent op Plaats 22 in Den Haag het nieuwe Informatiecentrum.

01-11-2023 Lees meer
Interessante excursies van het IVN

Interessante excursies van het IVN

De komende maanden organiseert het IVN Den Haag en omstreken een aantal excursies die ook interessant zijn voor de Vrienden van Den Haag. Zoals bijvoorbeeld ...

23-10-2023 Lees meer
RVB in Beeld: Archeologisch onderzoek Binnenhof met publiek

RVB in Beeld: Archeologisch onderzoek Binnenhof met publiek

Het normaal drukbevolkte Binnenhof is nu grotendeels gesloten voor renovatie. Dit biedt de archeologen van de gemeente een unieke kans om de bodem in te duiken. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf voerden zij afgelopen zomer archeologisch onderzoek uit naar de bodem onder het in 1879 gesloopte deel van de Hofkapel.

23-10-2023 Lees meer

Activiteiten

Geanimeerde Vriendenborrel en quiz op 15 november

Geanimeerde Vriendenborrel en quiz op 15 november

We kunnen terugkijken op een zeer geanimeerde en druk bezochte (120 bezoekers) Vriendenborrel met een vrolijke Haagse kennisquiz met leuke prijzen. Namens de voorzitter, die door ziekte was geveld, keek bestuurslid Elsbeth van Hijlckama Vlieg terug op het afgelopen lustrumjaar. 

20-11-2023 Lees meer
Wandeling Muurschilderingen in Scheveningen op 7 en 9 december

Wandeling Muurschilderingen in Scheveningen op 7 en 9 december

Scheveningen heeft heel goede jaren gekend, toen in de haven volop haring werd aangevoerd en op de boulevard de elite van Centraal Europa flaneerde. Na de oorlog kwamen er weinig rijke toeristen meer en in de jaren 70 ging ook de visserij achteruit.

06-11-2023 Lees meer
Excursie naar Bredius museum 9 en 12 januari

Excursie naar Bredius museum 9 en 12 januari

Het Bredius-museum bevindt zich in een prachtig 18e-eeuws pand aan de Lange Vijverberg. We bekijken de persoonlijke collectie van Dr Abraham Bredius (1855-1946), oud-directeur van het Mauritshuis en een groot kunstkenner, archiefonderzoeker, publicist, verzamelaar en mecenas.

20-09-2023 Lees meer
Impressie Wandelen langs literaire sporen in het Valkenboskwartier

Impressie Wandelen langs literaire sporen in het Valkenboskwartier

Impressie ven een van de twee literaire wandelingen onder leiding van Gerard van der Bijl in het Regentesse- en Valkenboskwartier op 25 oktober en 18 november 2023. 

18-11-2023 Lees meer
Impressie bezoek aan Koninklijk Huisarchief

Impressie bezoek aan Koninklijk Huisarchief

Impressie van een bezoek aan het Koninklijk Huisarchief op 15 november 2023. 

08-11-2023 Lees meer
Impressie bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Scheveningen op 28 oktober

Impressie bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Scheveningen op 28 oktober

Impressie van het bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) op 28 oktober 2023. 

07-10-2023 Lees meer
Impressie excursie naar Bredius Museum

Impressie excursie naar Bredius Museum

Impressie van een van de twee excursies naar het Bredius Museum op 17 en 20 oktober. 

23-10-2023 Lees meer
Impressie wandeling door de Haagse binnenstad: Tour du Philosophe

Impressie wandeling door de Haagse binnenstad: Tour du Philosophe

Impressie van een van de twee wandelingen door de Haagse binnenstad op 15 en 29 september 2023: Tour du Philosophe. 

04-08-2023 Lees meer

Onze Vereniging

Den Haag is uniek en veelzijdig. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. De vereniging Vrienden van Den Haag steunt de versterking van die vele kwaliteiten en zet zich in om de leefbaarheid van Den Haag te bevorderen met behoud van zijn karakteristieke waarden. 

Wat houdt ons bezig?

De vereniging heeft werkgroepen die zich intensief met de leefbaarheid en de karakteristieke waarden van onze stad bezighouden.

Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen

De werkgroep bereidt de standpunten van de Vereniging inhoudelijk voor, bijvoorbeeld over grote bouwplannen, verkeersprojecten, parken en de inrichting van de openbare ruimte. Ook het uitdragen van die standpunten is een taak van de werkgroep, bijvoorbeeld via artikelen in het ledenblad en de nieuwbrief, persberichten, brieven aan het gemeentebestuur, en via werkbezoeken en contacten met andere organisaties. De onderwerpen waar de werkgroep zich op richt zijn alle gericht op behoud en/of verbetering van de kwaliteit van de stad. Speciale aandacht hebben grote bouwlocaties zoals het CID, Laakhavens, Binckhorst en Den Haag Zuidwest, de ontwikkelingen in Kijkduin-Bad, Scheveningen-Bad, Scheveningse haven en de Binnenstad, en verder hoogbouw, groen, verkeer, mobiliteit en kunst in de openbare ruimte.

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar: stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl

Werkgroep Levende Historie

De werkgroep Levende Historie heeft een periodiek terugkerende taak: het onderhoud met de afdeling Monumentenzorg. Sommige zaken komen al lang op ons overzicht voor maar kosten veel tijd eer er daadwerkelijk iets wordt ondernomen.

Lopende procedures die, zonder goede ruimtelijke onderbouwing, door de gemeente zijn vergund, blijven onze aandacht vragen en kosten de nodige tijd en veel inzet. Wij zijn voortdurend alert om ongewenste aanpassingen aan monumentale panden en/of gelegen in een beschermd stadsgezicht te monitoren. Ook de ontwikkelingen zoals het Levi-Lassenproject aan de Gedempte Gracht/Spui alsmede de nieuwbouw Raamstraat en de plannen rondom de panden die voorheen aan Staal bankiers aan de Lange Houtstraat/Tournooiveld toebehoorden en het ANWB project, worden door ons gevolgd. Uiteraard de ontwikkelingen van de nieuwe ondergrondse entree voor de Tweede Kamer aan de Hofplaats, hetgeen zal leiden tot een versteend hitteplein dat ten koste gaat van de bomen.

Tevens worden door ons de ontwikkelingen voor nieuwe richtlijnen met betrekking tot het monumentenbeleid nauwgezet gevolgd.

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar: 
levendehistorie@vriendenvandenhaag.nl

Video's over Den Haag

Hier vindt u video's die naar onze mening de moeite waard zijn. Over diverse onderwerpen, maar natuurlijk allemaal over Den Haag. Klik hier en u komt bij alle filmpjes in de categorieën renovatie Binnenhof, historie, natuur, woningbouw, Den Haag van boven, Binckhorst, Stil Den Haag en water. 

Nieuw:

  • Ondertussen aan de Hofvijver; reportageserie over renovatie van het Binnenhof met Splinter Chabot en ander nieuws over de renovatie. 
  • Achter de deuren van het Vredespaleis. Fraaie reportage van Omroep Max van een rondleiding door het gebouw.