Stadsnatuur

Stadsnatuur

In reactie op de nieuwe Nota Stadsnatuur hebben wij onze waardering geuit voor de vele positieve punten in de nota. Daarnaast hebben wij van de gemeente de aandacht gevraagd voor de versteende particuliere tuinen en voor het belang van groen en natuur in gebiedsvisies en omgevingsplannen.

Daarop is nu een positieve reactie van het college gekomen.

23-11-2020 Lees meer
STADgesprek Spuien over het Spuiplein

STADgesprek Spuien over het Spuiplein

Cultuurcentrum Amare trekt de aandacht. Maar is de ruimte eromheen, het Spuiplein, eigenlijk niet nog belangrijker voor de stad? Dáár wordt immers gespeeld, vindt ontmoeting plaats, voel je dat je in Den Haag bent, kun je skaten en kijken. Een openluchttheater midden in de stad.

Doe via Zoom mee aan het STADgesprek Spuien over het Spuiplein op dinsdag 24 november 2020, 19.00 – 21.00 uur 

 

05-11-2020 Lees meer
Inspraak strandhuisjes bij de Commissie Leefomgeving

Inspraak strandhuisjes bij de Commissie Leefomgeving

De Vrienden van Den Haag vinden privatisering van het strand in principe geen goede zaak. Maar omdat de pilot destijds door de gemeenteraad is aangenomen, accepteren wij het besluit om dit project nog vijf jaar voort te zetten met het huidige aantal huisjes, dus zonder verdubbeling. Wel met een aantal kanttekeningen.

(foto Pieter Musterd)

30-10-2020 Lees meer
Vuurtorenweg – reactie van het college op onze laatste brief

Vuurtorenweg – reactie van het college op onze laatste brief

Samen met het Wijkoverleg Scheveningen Dorp stuurden wij op 1 april jl. aan de gemeenteraad een brief over de claim die bij de gemeente werd neergelegd waardoor de raad ervan afzag te besluiten dat het project Vuurtorenweg 35-37 één verdieping lager zou worden. 

24-07-2020 Lees meer
Fotowedstrijd

Fotowedstrijd

Het bestuur heeft besloten dit jaar geen nieuwe wenskaarten te laten maken. Desondanks nodigen wij onze leden uit om karakteristieke beelden van Den Haag fotografisch vast te leggen en aan ons toe te sturen.

05-07-2020 Lees meer
Den Haag slaapstad voor Amsterdammers?

Den Haag slaapstad voor Amsterdammers?

Rond de Haagse stations zouden wouden van woontorens moeten ontstaan, in de visie van de gemeente. Maar past dit wel bij het DNA van Den Haag? vragen Henk Bakker en Eveline Blitz zich af. 

30-06-2020 Lees meer
Laatste nieuws opknapbeurt Paviljoensgracht

Laatste nieuws opknapbeurt Paviljoensgracht

Natuurlijk zijn we als Vrienden blij met elke opknapbeurt, maar in het geval van een pandje op de Paviljoensgracht is het de vraag of het pand er werkelijk het eigen karakter en identiteit mee terugkrijgt.

24-06-2020 Lees meer
Maatregelen in verband met het coronavirus - update

Maatregelen in verband met het coronavirus - update

Het bestuur heeft besloten om voorlopig alle groepsactiviteiten van de Vrienden van Den Haag uit te stellen. 

Zodra het bestuur mogelijkheden ziet om deze weer (gedeeltelijk) op te pakken, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht. 

10-06-2020 Lees meer

Onze Vereniging

Den Haag is uniek en veelzijdig. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. De vereniging Vrienden van Den Haag steunt de versterking van die vele kwaliteiten en zet zich in om de leefbaarheid van Den Haag te bevorderen met behoud van zijn karakteristieke waarden. 

Wat houdt ons bezig?

De vereniging heeft werkgroepen die zich intensief met de leefbaarheid en de karakteristieke waarden van onze stad bezighouden.

Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen
De werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen heeft onder meer aandacht voor:

- Central Innovation District (CID)
Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen in het gebied tussen de grote stations (Central Innovation District) en de structuurvisie voor dat gebied. Lees verder 

- Plesmanduin
De wijkorganisatie is bezig de onderhandelingen met de ontwikkelaar af te ronden. Zie ook: www.plesmancommissie.nl 

- Den Haag Zuidwest
Er gaat veel op de schop in Den Haag Zuidwest. Wij zullen dit systematisch bij de gemeenteraad volgen.

- Bellevue-torens
Er zijn plannen voor twee torens van 180 meter aan de zuidzijde van het Koningin Julianaplein (voor station Centraal) We zullen de bespreking in de commissie ruimte aandachtig volgen. Lees verder

- Sunny Court
Sunny Court is een verscholen parkje aan de Laan van Meerdervoort. Er zijn bouwplannen op een aangrenzend terrein. Omwonenden vrezen dat dit ten koste van het groen gaat, maar de ontwikkelaar stelt dat er juist groen bijkomt. De buurt zit er bovenop en de gemeenteraad is alert. We wachten de ontwikkelingen verder af. Lees verder

- Bomen en beek
Het gaat om de kap van 275 bomen en boompjes langs de Sportlaan, en dat is heel veel. We nemen contact op met de AVN en de wijkvereniging van de Vogelwijk.

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl

Video's over Den Haag - Nieuw: Stilte in Den Haag

Mocht het coronavirus u beletten om alles uit te voeren wat u van plan was, dan heeft u misschien tijd over om naar wat video's te kijken die naar onze mening de moeite waard zijn. Over diverse onderwerpen, maar natuurlijk allemaal over Den Haag. Klik op de foto en u komt bij de filmpjes in de categorieën historie, natuur, woningbouw, Den Haag van boven, Binckhorst en Stil Den Haag. 

Zie ook de nieuw toegevoegde sfeervolle video van fotograaf/videomaker Renske Derkx 'Stilte in Den Haag'