Artikel in DHC over LeefbaarheidsEffectRapportage

Artikel in DHC over LeefbaarheidsEffectRapportage

Het Wijkberaad Bezuidenhout en de Vrienden van Den Haag vrezen dat 'hun' LeefbaarheidsEffectRapportage (LER) een instrument van schijninspraak wordt. Ze roepen hiet stadsbestuur op zijn plannen met de LER aan te passen. Dit is de teneur van een artikel in Den Haag Centraal van 5 december 2019.  Zie verder het eerdere bericht op deze pagina over Leefbaarheid en verdichting. 

08-12-2019 Lees meer
Wenskaarten Vrienden van Den Haag 2019

Wenskaarten Vrienden van Den Haag 2019

Aan de jaarlijkse fotowedstrijd van de Vrienden deden dit jaar 9 fotografen mee. In totaal werden 83 foto’s ingezonden. De jury, bestaande uit voorzitter Henk Bakker en de leden Frederique Koster (ons contactpersoon voor de winkels), Niek 't Hart, Nicolien Hekelaar (namens een van de winkels) en Karin Hoogsteder, bogen zich er in augustus over om zes winnende foto’s te selecteren.

28-11-2019 Lees meer
Verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

Verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

In een werkgroep overleggen 24 belangen- en bewonersorganisaties al enige tijd met de gemeente over een kwaliteitsverbetering in Centrum-Noord. Namens de Vrienden is Eveline Blitz actief in deze werkgroep, die nu aan de achterbannen meldt wat de stand van zaken is. 

(foto gemeente Den Haag)

21-11-2019 Lees meer
Leefbaarheid en verdichting

Leefbaarheid en verdichting

Het is de vraag hoe de gemeente de door de bewonersorganisatie Bezuidenhout ontwikkelde leefbaarheidseffectrappor- tage gaat gebruiken. Aan deze LER heeft de commissie Ruimte van de gemeenteraad op 14 november een werkbespreking gewijd. 

21-11-2019 Lees meer
Artikel 'Toerisme: balans tussen goed en kwaad'

Artikel 'Toerisme: balans tussen goed en kwaad'

In Den Haag Centraal van 7 november 2019 verscheen een artikel geschreven door Henk Bakker (voorzitter) en Elsbeth Hijlckama Vlieg (werkgroep stadsgroen en stadsbeeld) namens de Vrienden van Den Haag. 

09-11-2019 Lees meer
Inspraak definitieve gebiedsvisie Internationale Zone

Inspraak definitieve gebiedsvisie Internationale Zone

Ten opzichte van de conceptvisie waren er enkele punten verbeterd, maar er bleef genoeg over om nog een keer in te spreken in de commissie Ruimte op 25 september. Er zou voor een internationale instelling gebouwd kunnen worden op sportvelden van defensie vlak bij een Natura 2000 gebied. Alsof er geen stikstofproblemen bestaan!

26-09-2019 Lees meer
Vuurtoren en inspraak

Vuurtoren en inspraak

Samen met het Wijkoverleg Scheveningen Dorp had onze vereniging bezwaar aangetekend tegen de door B&W verleende vergunning voor het project Vuurtorenweg 35-37.

Helaas heeft de rechtbank ons beroep ongegrond verklaard. Wij hebben de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Wij bekijken of dit zinvol is.

09-08-2019 Lees meer

Inspraak over grondbeleid

De nota grondbeleid bevat een paar aspecten waarover wij ons zorgen maken. Het gaat om erfpacht en om vergaande mandatering van besluiten over grond.

Daarom heeft Christine Sijbesma in de commissie Ruimte op 26 juni ingesproken over deze nota.

03-07-2019 Lees meer

Wat houdt ons bezig?

In de vergadering van de werkgroep stadsbeeld en stadsgroen van 20 november 2019 stonden de volgende punten op de agenda:

- het plan om gedempte grachten weer open te maken;
- verkamering;
- alternatieven voor woontorens;
- de leefbaarheidseffectrapportage;
- het hoger beroep bij de Raad van State i.v.m. onze bezwaren tegen het project Vuurtorenweg 35-37. 

Wilt u reageren, klik dan op: stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl

Winkel

De vereniging biedt een aantal artikelen aan over Den Haag waarmee u anderen kunt verblijden of uw huis verfraaien. 

WENSKAARTEN. Al jaren een topic van de Vrienden. Doe iets uitzonderlijks in dit digitale tijdperk, verstuur een analoge kaart! Lees verder

 

DVD BOX `BOUWEN AAN DEN HAAG`. Een box met 10 interessante dvd's. Een must voor iedere Vriend die de ontwikkeling van de stad in de afgelopen 65 jaren wil zien. Lees verder

VERJAARDAGSKALENDER. Een fraai uitgevoerde verjaardagskalender met door Vrienden gefotografeerde objecten (monumenten, gebouwen, pleinen, parken, lanen, enz.) die karakteristiek zijn voor onze stad. Lees verder