• DE SCHOONHEID VAN
  DEN HAAG - VERSTERKING
  VAN ZIJN KWALITEITEN

Actualiteit

Spuiplein

Spuiplein

Na een aantal door Platform STAD georganiseerde gesprekken met allerlei betrokkenen is het Voorontwerp gepubliceerd voor dit plein bij Amare. Groen en water bepalen het ontwerp; er is daarnaast plek voor kleinschalige optredens van conservatoriumstudenten en anderen.

25-07-2021 Lees meer
Wensenlijst voor verkiezingsprogramma’s gemeenteraad 2022

Wensenlijst voor verkiezingsprogramma’s gemeenteraad 2022

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Deze zomer stellen de partijen daarvoor hun programma’s op. Om de programmacommissies met onze ideeën te ‘voeden’ hebben de Vrienden hen onze wensenlijst toegestuurd.

25-07-2021 Lees meer
“Niet overal de lucht in”

“Niet overal de lucht in”

In de afgelopen maanden hebben wij met een powerpoint-presentatie bij een aantal partijen bepleit om voor de verdichting in Den Haag niet alleen op hoogbouw in te zetten, maar ook een proef te doen met compact bouwen tot 8 lagen hoog.

25-07-2021 Lees meer
Nieuwsbrief Platform STAD juli 2021 (2)

Nieuwsbrief Platform STAD juli 2021 (2)

Nieuwsbrief Platform STAD juli 2021 (2) met 10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst #03 - de gemeente; mengen van vele functies Scheveningen Haven is lastige puzzel; Bram Heijkers nieuwe directeur Platform STAD.

20-07-2021 Lees meer
Brief aan de Kabinetsinformateur

Brief aan de Kabinetsinformateur

Brief die Christine Sijbesma en ir. Herman Weelink, landschapsarchitect en planoloog, op 15 mei jl. zonden aan kabinetsinformateur Mariëtte Hamer over 'Aandacht voor ruimtelijke consequenties van toekomstig kabinetsbeleid'. 

20-07-2021 Lees meer
Geen bebouwing in Zorgvliet

Geen bebouwing in Zorgvliet

Het verheugt de Vrienden dat de Gemeenteraad op 15 juli jl. met algemene stemmen een motie heeft aangenomen om geen bebouwing in Zorgvliet/bij het Catshuis toe te staan.

16-07-2021 Lees meer
Interview met Henk Bakker in KonkreetNieuws

Interview met Henk Bakker in KonkreetNieuws

KonkreetNieuws, het wijkblad van het Regentesse/Valkenboskwartier, interviewde voorzitter Henk Bakker voor de juni-editie. "Ook de zaken die in ReVa spelen, zoals het vergunningenbeleid, verkamering, woningsplitsing, dakopbouwen, behoud van het monumentale karakter, hebben de aandacht van de Vrienden van Den Haag."

14-07-2021 Lees meer
Central Innovation District

Central Innovation District

Na de kritische reacties van de Vrienden en vele anderen op de structuurvisie voor het CID heeft wethouder Mulder een aangepast voorstel gepresenteerd. In een brief aan de commissie Ruimte hebben de Vrienden zowel hun waardering voor een aantal verbeteringen uitgesproken  als gevraagd om verdere aanpassingen.

01-07-2021 Lees meer

Agenda

Bezoek aan de Stadswijngaard

Bezoek aan de Stadswijngaard

Ja, de burgemeester was ons net voor, maar ook wij gaan met de Vrienden van Den Haag de Stadswijngaard bezoeken. Omgeven door flats ligt in de wijk Laakhaven een heus stukje Frankrijk!

01-07-2021 Lees meer
Excursie Beeldentuin van het Westbroekpark

Excursie Beeldentuin van het Westbroekpark

Onze excursie gaat naar het prachtige Westbroekpark, dat in 1925 is aangelegd en genoemd is naar de toenmalige directeur Gemeenteplantsoenen Pieter Westbroek. In de oorlog bouwden de Duitsers er twee bunkers. Na de oorlog werd het park opgeknapt en werd het Rosarium aangelegd.

01-07-2021 Lees meer
Op stap door het oudste Haagse industriegebied, de Laakhaven

Op stap door het oudste Haagse industriegebied, de Laakhaven

De vernieuwing van de Laakhaven is zijn laatste fase ingegaan, een mooi moment om in dit eerste industriegebied van Den Haag onder leiding van Koos Havelaar poolshoogte te gaan nemen van wat er resteert van de historie en hoe de nieuwbouw hier is ingepast.

01-07-2021 Lees meer
Fietstocht langs de beelden in het Zuiderpark

Fietstocht langs de beelden in het Zuiderpark

Het meest onderschatte en minst bekende (openlucht)museum van Den Haag: de beeldencollectie in het Zuiderpark! We maken samen met Piet Vernimmen, bevlogen gids én Vriend van Den Haag, al fietsend op ontspannen wijze kennis met bijzondere beelden in het park.

01-07-2021 Lees meer
Buurtwandeling door Houtwijk

Buurtwandeling door Houtwijk

Houtwijk is in tegenstelling tot zijn naam een buurt in het noordoosten van stadsdeel Loosduinen. Vroeger was het een gebied met uitgestrekte landerijen, een veiling, textielblekerijen en kleine fabriekjes aan smalle polderslootjes. In 1973 bracht de gemeente Den Haag een plan uit voor bebouwing van het gebied.

01-07-2021 Lees meer
Fiets met Ons Den Haag door Loosduinen

Fiets met Ons Den Haag door Loosduinen

In 2020 verschenen in het maart-, mei- en julinummer van Ons Den Haag drie artikelen over stadsdeel Loosduinen van de hand van Elsbeth van Hijlckama Vlieg. U kunt nu de bijbehorende fietsroutes volgen!

24-04-2021 Lees meer
Op eigen gelegenheid erop uit

Op eigen gelegenheid erop uit

In het voorjaar deed de werkgroep Activiteiten & Excursies een oproep aan de Vrienden om met suggesties voor wandelingen/fietstochten en anderszins te komen. De Vrienden hebben daar enthousiast op gereageerd en stuurden veel verrassende en gevarieerde ideeën in. We hebben ze nu voor u ook op deze website gezet.

24-11-2020 Lees meer
Impressie rondleiding door ‘Kasteel Duinstraat’

Impressie rondleiding door ‘Kasteel Duinstraat’

Impressie van een van de twee rondleidingen door ‘Kasteel Duinstraat’, voormalig politiebureau en brandweerkazerne van Scheveningen op 19 februari en 13 maart 2020.

30-11--0001 Lees meer

Onze Vereniging

Den Haag is uniek en veelzijdig. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. De vereniging Vrienden van Den Haag steunt de versterking van die vele kwaliteiten en zet zich in om de leefbaarheid van Den Haag te bevorderen met behoud van zijn karakteristieke waarden. 

Wat houdt ons bezig?

De vereniging heeft werkgroepen die zich intensief met de leefbaarheid en de karakteristieke waarden van onze stad bezighouden.

Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen
De werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen besprak in haar vergadering op 6 juli de volgende punten: 

 • Central Innovation District – een alternatief voor de eenzijdige inzet op hoogbouw. 
 • Woningbouw op de ANWB-locatie.
 • Plannen m.b.t. het Weigeliaplein e.o. 
 • Ontwerp inrichting Spuiplein e.o. 
 • Groen-blauwe icoonprojecten. 
 • Verdichting van Den Haag Zuidwest met behoud van het groen. 
 • Programma toekomst Scheveningen badplaats 

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl

Werkgroep Levende Historie
De werkgroep Levende Historie besprak in haar vergadering van 8 juni de volgende punten: 

 • Wensenlijst voor na de raadsverkiezingen van 2022.
 • Erfgoedvisie. De personeelsbezetting van de afdeling MZ laat op dit moment te wensen over.
 • Frederik Hendrikplein: Aanzeggen ingebrekestelling is verzonden. 
 • Sorghvliet: De aangekondigde plannen passen niet bij het Rijksmonumentale karakter van het Catshuis en vormen ook een inbreuk op de monumentale tuin
 • Verslag van het gesprek met de Burgemeester op 4 juni.
 • Periodiek overleg met Monumentenzorg. 

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar levendehistorie@vriendenvandenhaag.nl 

Video's over Den Haag

Mocht het coronavirus u beletten om alles uit te voeren wat u van plan was, dan heeft u misschien tijd over om naar wat video's te kijken die naar onze mening de moeite waard zijn. Over diverse onderwerpen, maar natuurlijk allemaal over Den Haag. Klik hier en u komt bij alle filmpjes in de categorieën historie, natuur, woningbouw, Den Haag van boven, Binckhorst, Stil Den Haag en water. 

Nieuw: