• DE SCHOONHEID VAN
  DEN HAAG - VERSTERKING
  VAN ZIJN KWALITEITEN

Actualiteit

In memoriam Frans de Leef

In memoriam Frans de Leef

Ons bereikte het bericht dat ons betrokken medelid Frans de Leef, beeldend kunstenaar, oud-voorzitter van Pulchri Studio, is overleden. Hij was frequent bezoeker van onze vriendenborrels, vertegenwoordigde onze vereniging bij de Haagse Historiequiz, had een uitgesproken mening over conceptuele kunst. Wat was hij in alle opzichten uitgesproken Haags …

23-09-2023 Lees meer
Activiteiten Spinoza Oktobermaand 2023 Den Haag

Activiteiten Spinoza Oktobermaand 2023 Den Haag

Op vrijdag 8 september organiseerde de stichting Spinoza Den Haag in samenwerking met de stichting Domus Spinoza Foundation een eerste netwerkbijeenkomst in het historische pand aan de Paviljoensgracht, ooit woonhuis van Spinoza. Uiteraard waren ook de Vrienden van Den Haag aanwezig.

12-09-2023 Lees meer
Binnenstadsplan 2033 Een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad

Binnenstadsplan 2033 Een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad

Het concept-Binnenstadsplan 2033 is samen met belanghebbenden uit de binnenstad ontwikkeld. Dit concept wordt nog besproken in het College van B&W en de Gemeenteraad. Na vaststelling door de Gemeenteraad wordt het Binnenstadsplan 2033 definitief.

07-09-2023 Lees meer
Ontwerp nieuwe publieksentree Tweede Kamer gepresenteerd

Ontwerp nieuwe publieksentree Tweede Kamer gepresenteerd

De Tweede Kamer krijgt een nieuwe, ondergrondse publieksentree. Vandaag (4 september) presenteerden demissionair minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Kamervoorzitter Vera Bergkamp en wethouder Saskia Bruines van de gemeente Den Haag gezamenlijk het Voorlopig Ontwerp van de nieuwe entree.

Op 25 september is de officiële presentatie. 

04-09-2023 Lees meer

Bij het overlijden van prof.ir. Jan Brouwer

Oud-rijksbouwmeester Jan Brouwer was ernstig bezorgd over de manier waarop in Den Haag de stedenbouw wordt bedreven. Het volbouwen met hoge torens waar het maar kan achtte hij visieloos en zonder samenhang, het plan Bellevue een historische fout.

04-09-2023 Lees meer
Gratis lezingen over de geschiedenis van Den Haag in de Bibliotheek

Gratis lezingen over de geschiedenis van Den Haag in de Bibliotheek

Meer weten over de geschiedenis van Den Haag? Bezoek dan de gratis lezingen op woensdag en donderdag in de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

24-08-2023 Lees meer
Verbeteren straten rondom Binnenhof

Verbeteren straten rondom Binnenhof

Met de renovatie van het Binnenhof ziet de gemeente kansen om aan de slag te gaan met de ambities voor de binnenstad. Daarom is de gemeente gestart met het maken van een plan om de straten rondom het Binnenhof te verbeteren. Een brief aan omwonenden.

08-08-2023 Lees meer

Interessante data voor openstelling en informatiemarkt Binnenhof

Interessante data voor de Vrienden voor openstelling en informatiemarkt Binnenhof:

 • Vrijdagmiddag 8 september Save The Date voor openstelling deel Binnenhof voor de omgeving
 • Zaterdag 9 september openstelling deel Binnenhof tijdens Open Monumentendag
 • Dinsdag 7 november 16.30 – 20 uur Informatiemarkt bij Amare
08-08-2023 Lees meer

Activiteiten

Excursie naar Bredius museum

Excursie naar Bredius museum

Het Bredius-museum bevindt zich in een prachtig 18e-eeuws pand aan de Lange Vijverberg. We bekijken de persoonlijke collectie van Dr Abraham Bredius (1855-1946), oud-directeur van het Mauritshuis en een groot kunstkenner, archiefonderzoeker, publicist, verzamelaar en mecenas.

20-09-2023 Lees meer

Algemene Ledenvergadering 17 oktober 2023 met Casper Postmaa

De Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van Den Haag zal dit najaar plaatsvinden op dinsdag 17 oktober om 20:00. Locatie: Muzee, Neptunusstraat 90-92 in Scheveningen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Na het huishoudelijk gedeelte zal journalist/publicist Casper Postmaa een presentatie geven. 

Voor de organisatie is het prettig als u zich voor deze bijeenkomst aanmeldt. 

20-09-2023 Lees meer
Impressie wandeling door de Haagse binnenstad: Tour du Philosophe

Impressie wandeling door de Haagse binnenstad: Tour du Philosophe

Impressie van een van de twee wandelingen door de Haagse binnenstad op 15 en 29 september 2023: Tour du Philosophe. 

04-08-2023 Lees meer
Impressie wandeling door de Archipelbuurt: echo's van het verleden

Impressie wandeling door de Archipelbuurt: echo's van het verleden

Impressie van een van de twee wandelingen onder leiding van Inge Camfferman door de Archipelbuurt op 1 en 22 september 2023. 

26-09-2023 Lees meer
Impressie wandeling Haags Centrum: stedelijk en groen

Impressie wandeling Haags Centrum: stedelijk en groen

IVN-Natuureducatie en Vrienden van Den Haag organiseerden op 28 juli en 8 september gezamenlijk een wandeling langs het stedelijke en natuurlijke schoon in het centrum van Den Haag. Zou het lukken om ‘groen’ en ‘stenen’ evenwichtig te presenteren? Zouden er over het centrum nog nieuwe dingen te melden zijn?

28-07-2023 Lees meer
Impressie fietstochten Den Haag-Zuidwest

Impressie fietstochten Den Haag-Zuidwest

Impressie van een van de twee fietstochten door Den Haag-Zuidwest (Gaarden, Dreven, Zichten) op 16 en 17 juli 2023.

17-07-2023 Lees meer
Impressie fietstochten Binckhorst

Impressie fietstochten Binckhorst

Impressie van de fietstochten door de Binckhorst op 4 en 5 juli 2023 onder leiding van Sabrina Lindemann van I'M Binck.

08-07-2023 Lees meer
Impressie van bezoek aan het Buitenmuseum

Impressie van bezoek aan het Buitenmuseum

Impressie van een van de twee bezoeken aan het Buitenmuseum op 16 en 21 juni 2023. 

22-06-2023 Lees meer

Onze Vereniging

Den Haag is uniek en veelzijdig. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. De vereniging Vrienden van Den Haag steunt de versterking van die vele kwaliteiten en zet zich in om de leefbaarheid van Den Haag te bevorderen met behoud van zijn karakteristieke waarden. 

Wat houdt ons bezig?

De vereniging heeft werkgroepen die zich intensief met de leefbaarheid en de karakteristieke waarden van onze stad bezighouden.

Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen

Nieuw Binnenstadsplan
Op 6 september jl. presenteerde het College van B&W het Binnenstadsplan 2033 ‘Een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad’. In het plan staan de voetganger, groen en een divers centrum centraal. Een nieuw plan is nodig gezien de veranderende functie de komende jaren van het Haagse centrum.

‘De groei van het aantal inwoners van de stad, ontwikkelingen in het CID en de Binckhorst, de renovatie van het Binnenhof, de ambitie voor een klimaatneutrale stad en algemene economische, maatschappelijke, klimatologische en mobiliteitsontwikkelingen vragen om een volgend toekomstperspectief voor de Haagse binnenstad; een Binnenstadsplan 2033’, schrijft het College. Het Binnenstadsplan 2033 is startpunt voor de Omgevingsvisie en een leidraad voor uitvoeringsagenda’s en programma’s in het gebied.

In het Binnenstadplan zijn tien keuzes gemaakt. Zo wordt het typische Haagse karakter versterkt waarbij de binnenstad zich verder ontwikkelt tot ontmoetingsplek waar mensen wonen, werken, recreëren en studeren. Ook is er meer aandacht voor vergroening van de binnenstad en verlevendiging van de grachten, onder meer de Lange Vijverberg, de Paleistuin en de straten in de binnenstad. Door de verschillende groene zones te verbinden wordt het leefklimaat verbeterd. Ook is er meer aandacht voor verduurzaming en klimaat-adaptieve maatregelen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Enkele jaren geleden is begonnen met een uitgebreid participatieproces. Inwoners, ondernemers en instellingen konden in verschillende sessies aangeven wat zij belangrijk vonden. En volgens de voorzitter van de Stichting Binnenstad, John Kroes, heeft de gemeente goed geluisterd.

Het College wil elke vier jaar een Uitvoeringsagenda Binnenstad op te stellen en jaarlijks over de voortgang van de binnenstadsontwikkeling en -aanpak aan de raad rapporteren. Het plan wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken. Na het raadsbesluit wordt gestart met een Uitvoeringsagenda Binnenstad, waarvan een integraal openbaar ruimteplan een belangrijk onderdeel zal vormen.

Zie ook het nieuwsbericht over dit onderwerp op deze site, met een link naar het volledige Binnenstadsplan.

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar: stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl

Werkgroep Levende Historie

De werkgroep Levende Historie heeft een periodiek terugkerende taak: het onderhoud met de afdeling Monumentenzorg. Sommige zaken komen al lang op ons overzicht voor maar kosten veel tijd eer er daadwerkelijk iets wordt ondernomen.

Lopende procedures die, zonder goede ruimtelijke onderbouwing, door de gemeente zijn vergund, blijven onze aandacht vragen en kosten de nodige tijd en veel inzet. Wij zijn voortdurend alert om ongewenste aanpassingen aan monumentale panden en/of gelegen in een beschermd stadsgezicht te monitoren. Ook de ontwikkelingen zoals het Levi-Lassenproject aan de Gedempte Gracht/Spui alsmede de nieuwbouw Raamstraat en de plannen rondom de panden die voorheen aan Staal bankiers aan de Lange Houtstraat/Tournooiveld toebehoorden en het ANWB project, worden door ons gevolgd. Uiteraard de ontwikkelingen van de nieuwe ondergrondse entree voor de Tweede Kamer aan de Hofplaats, hetgeen zal leiden tot een versteend hitteplein dat ten koste gaat van de bomen.

Tevens worden door ons de ontwikkelingen voor nieuwe richtlijnen met betrekking tot het monumentenbeleid nauwgezet gevolgd.

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar: 
levendehistorie@vriendenvandenhaag.nl

Video's over Den Haag

Hier vindt u video's die naar onze mening de moeite waard zijn. Over diverse onderwerpen, maar natuurlijk allemaal over Den Haag. Klik hier en u komt bij alle filmpjes in de categorieën renovatie Binnenhof, historie, natuur, woningbouw, Den Haag van boven, Binckhorst, Stil Den Haag en water. 

Nieuw:

 • Ondertussen aan de Hofvijver; reportageserie over renovatie van het Binnenhof met Splinter Chabot en ander nieuws over de renovatie. 
 • Achter de deuren van het Vredespaleis. Fraaie reportage van Omroep Max van een rondleiding door het gebouw.