• DE SCHOONHEID VAN
  DEN HAAG - VERSTERKING
  VAN ZIJN KWALITEITEN

Actualiteit

Gemeente Den Haag dreigt leefbaarheidsnormen te halveren

Gemeente Den Haag dreigt leefbaarheidsnormen te halveren

De gemeente Den Haag overweegt een halvering van de normen voor groenvoorziening en water in het centrum van de stad. Dat zou betekenen dat in het gebied, bestaande uit het Haagse centrum, het gebied tussen de Haagse stations (het zogeheten CID) en de Binckhorst veel minder openbaar gebruiksgroen en water komt dan wenselijk is.

01-06-2021 Lees meer
Bezwaar tegen containerbouw bij Catshuis

Bezwaar tegen containerbouw bij Catshuis

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft plannen voor een containerachtig kantoorgebouw bij het Catshuis dat er voor minstens vijf jaar zal blijven staan. Bedoeling is gedurende de verbouwing van het Binnenhof hier de staf van de Minister-President te vestigen. Wij hebben de gemeente Den Haag gevraagd hiervoor geen vergunning te verlenen.

25-05-2021 Lees meer
Nieuwsbrief Platform STAD

Nieuwsbrief Platform STAD

Met onder andere 'Ontmoeten en verblijven geven Spuiplein nieuwe betekenis'. Verslag van derde en laatste interactieve STADgesprek over het Spuiplein.

24-04-2021 Lees meer
PBL - Grote opgaven in een beperkte ruimte

PBL - Grote opgaven in een beperkte ruimte

De uitdagingen voor het nieuwe kabinet zijn groot. De ruimtelijke ordening is weer enigszins terug op de landelijke urgentielijst. Daarom heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een interessant rapport doen uitgaan als oproep aan de nieuwe regering. 

19-04-2021 Lees meer
Campus@Sea maakt Scheveningen voorbeeld voor de rest van Nederland

Campus@Sea maakt Scheveningen voorbeeld voor de rest van Nederland

Interessant artikel in AD: Campus@Sea maakt Scheveningen voorbeeld voor de rest van Nederland: van lekkerste weedburger tot app voor surfers in nood. 

19-04-2021 Lees meer
Een alternatief voor hoogbouw

Een alternatief voor hoogbouw

In de Haagse bouwplannen wemelt het van de hoge woontorens. Alsof dat de enige manier van verdichten is. Wanneer wij als Vrienden pleiten voor verdichten door slim en compact te bouwen tot boomhoogte, blijkt vaak dat raadsleden zich niet echt een voorstelling daarvan kunnen maken.

13-04-2021 Lees meer
Bouwplannen Bellevuelocatie

Bouwplannen Bellevuelocatie

Voor de kleine bouwlocatie aan het begin van de Bezuidenhoutseweg tussen CS en de binnenstad is een plan ontwikkeld met een grote bouwmassa en twee woontorens van 180 meter hoog. Dit roept bij ons veel vragen en bezwaren op, b.v. over de hoge torens, de kleine woningen en het lot van een monumentale gevel.

12-04-2021 Lees meer
Nota Stadsbomen

Nota Stadsbomen

In aanloop naar een nieuwe nota stadsbomen heeft de gemeente o.a. de Vrienden om feedback gevraagd. De nu verschenen nota verdient veel lof. Daarnaast zijn er toch ook redenen om kritische kanttekeningen te maken.

12-04-2021 Lees meer

Agenda

Fiets met Ons Den Haag door Loosduinen

Fiets met Ons Den Haag door Loosduinen

In 2020 verschenen in het maart-, mei- en julinummer van Ons Den Haag drie artikelen over stadsdeel Loosduinen van de hand van Elsbeth van Hijlckama Vlieg. U kunt nu de bijbehorende fietsroutes volgen!

24-04-2021 Lees meer
Op eigen gelegenheid erop uit

Op eigen gelegenheid erop uit

In het voorjaar deed de werkgroep Activiteiten & Excursies een oproep aan de Vrienden om met suggesties voor wandelingen/fietstochten en anderszins te komen. De Vrienden hebben daar enthousiast op gereageerd en stuurden veel verrassende en gevarieerde ideeën in. We hebben ze nu voor u ook op deze website gezet.

24-11-2020 Lees meer
Impressie rondleiding door ‘Kasteel Duinstraat’

Impressie rondleiding door ‘Kasteel Duinstraat’

Impressie van een van de twee rondleidingen door ‘Kasteel Duinstraat’, voormalig politiebureau en brandweerkazerne van Scheveningen op 19 februari en 13 maart 2020.

30-11--0001 Lees meer
Impressie rondleiding in Pulchri Studio

Impressie rondleiding in Pulchri Studio

Impressie van een van de twee rondleidingen door Pulchri Studio op 29 februari en 14 maart 2020.

30-11--0001 Lees meer
Impressie bezoek aan Trefpunt Rotterdamsebaan

Impressie bezoek aan Trefpunt Rotterdamsebaan

Impressie van een bezoek aan Trefpunt de Rotterdamsebaan op 22 januari en 12 februari 2020. 

30-11--0001 Lees meer
Impressie rondleiding Museum Sophiahof

Impressie rondleiding Museum Sophiahof

Impressie van een van de twee rondleidingen door Museum Sophiahof op 30 november en 17 december 2019. 

30-11--0001 Lees meer
Impressie rondleiding in Sint Jacobus de Meerdere kerk

Impressie rondleiding in Sint Jacobus de Meerdere kerk

Impressie van een rondleiding in de Sint Jacobus de Meerdere kerk (Parkstraat) op 12 december 2019. 

30-11--0001 Lees meer
Impressie lezing en wandeling Verdwenen bioscopen

Impressie lezing en wandeling Verdwenen bioscopen

Impressie van een van de drie excursies Verdwenen bioscopen op 5 en 16 oktober en 16 november. 

30-11--0001 Lees meer

Onze Vereniging

Den Haag is uniek en veelzijdig. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. De vereniging Vrienden van Den Haag steunt de versterking van die vele kwaliteiten en zet zich in om de leefbaarheid van Den Haag te bevorderen met behoud van zijn karakteristieke waarden. 

Wat houdt ons bezig?

De vereniging heeft werkgroepen die zich intensief met de leefbaarheid en de karakteristieke waarden van onze stad bezighouden.

Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen
De werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen besprak in haar vergadering op 26 mei de volgende punten:

 • Verdichting – een alternatief voor de eenzijdige inzet op hoogbouw; contacten met raadsleden en de wethouder.
 • Woningbouw op de ANWB-locatie.
 • Plannen m.b.t. het Weigeliaplein e.o.
 • Plannen om veel hotels te bouwen in de stad.
 • Toegankelijkheid van de stad.
 • Haagse winkelstraten in en na de coronatijd en in concurrentie met de grote nieuwe Mall.

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl

Werkgroep Levende Historie
De werkgroep Levende Historie besprak in haar vergadering van 9 maart de volgende punten: 

 • Contacten met Monumentenzorg of de Pandbrigade over achterstallig onderhoud en liefdeloze verbouwingen van monumentale panden.
 • In dit verband bezwaar aantekenen, doorgaans samen met burgerorganisaties. Een lopende zaak is de dakopbouw op het Frederik Hendrikplein.
 • Pleidooi voor een passende reconstructie van panden aan de Paviljoensgracht.
 • Vinger aan de pols houden rond de sloop van de Ontmoetingskerk in Loosduinen. 

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar levendehistorie@vriendenvandenhaag.nl 

Video's over Den Haag

Mocht het coronavirus u beletten om alles uit te voeren wat u van plan was, dan heeft u misschien tijd over om naar wat video's te kijken die naar onze mening de moeite waard zijn. Over diverse onderwerpen, maar natuurlijk allemaal over Den Haag. Klik hier en u komt bij alle filmpjes in de categorieën historie, natuur, woningbouw, Den Haag van boven, Binckhorst, Stil Den Haag en water. 

Nieuw: