De Vrienden van Den Haag ondersteunen behoud panden Gedempte Gracht

De Vrienden van Den Haag ondersteunen behoud panden Gedempte Gracht

Er wordt al jaren gevochten om de sterk verloederde panden aan de Gedempte Gracht en het Spui. De historische panden die in het laatste stuk van de Joodse buurt staan, moeten gerestaureerd worden, zegt SOS Den Haag. Daarom is de actiegroep in opstand gekomen tegen de plannen van de beheerder.

27-05-2020 Lees meer
Het welstandsadvies over de nieuwbouw naast de vuurtoren - reactie van de Vrienden van Den Haag en het wijkoverleg Scheveningen Dorp

Het welstandsadvies over de nieuwbouw naast de vuurtoren - reactie van de Vrienden van Den Haag en het wijkoverleg Scheveningen Dorp

De welstandscommissie heeft advies uitgebracht over het project Vuurtorenweg 35-37. De commissie gaat niet akkoord met het ontwerp en vraagt om veranderingen en om meer informatie.

30-04-2020 Lees meer
Inspraak bij Welstandscommissie over hoogbouw naast vuurtoren

Inspraak bij Welstandscommissie over hoogbouw naast vuurtoren

Op woensdag 15 april heeft de welstandscommissie zich gebogen over het ontwerp van de nieuwbouw aan de Vuurtorenweg. Als Vrienden van Den Haag hebben wij samen met het WOS onze visie op de daar niet passende, te grote en hoge nieuwbouw gegeven.

16-04-2020 Lees meer
Brief aan de gemeenteraad over hoogbouw naast vuurtoren

Brief aan de gemeenteraad over hoogbouw naast vuurtoren

De Raad van State heeft de vergunning voor hoge nieuwbouw naast de vuurtoren in stand gelaten en ons in feite teruggestuurd naar de gemeentepolitiek. 

(foto Henriette Guest)

01-04-2020 Lees meer
Bezwaar tegen herinrichting Plaats

Bezwaar tegen herinrichting Plaats

De Vrienden van Den Haag hebben op 26 maart 2020 formeel bezwaar aangetekend tegen het herinrichtingsplan voor de Plaats. 

30-03-2020 Lees meer
Maatregelen in verband met het coronavirus - update

Maatregelen in verband met het coronavirus - update

Aangezien het kabinet als gevolg van het coronavirus voorlopig maatregelen heeft afgekondigd tot en met maandag 19 mei, heeft het bestuur moeten besluiten om een aantal verenigingsactiviteiten te schrappen.

19-03-2020 Lees meer
Moderne verlichting op de Plaats?

Moderne verlichting op de Plaats?

In het herinrichtingsplan Plaats lijkt de gemeente te kiezen voor een vorm van straatverlichting (“sigaretten”) die niet past in dit historisch stadsbeeld. De Vrienden van Den Haag hebben een brief geschreven om dit voornemen ongedaan te maken.

05-03-2020 Lees meer
Renovatie pand Paviljoensgracht vraagt actieve bemoeienis Monumentenzorg

Renovatie pand Paviljoensgracht vraagt actieve bemoeienis Monumentenzorg

Onze gemeente Den Haag is grootaandeelhouder in de publiek-private samenwerking WOM (Wijk Ontwikkelingsmaatschappij Stationsgebied-Oude Centrum Den Haag CV). 

05-03-2020 Lees meer

Onze Vereniging

Den Haag is uniek en veelzijdig. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. De vereniging Vrienden van Den Haag steunt de versterking van die vele kwaliteiten en zet zich in om de leefbaarheid van Den Haag te bevorderen met behoud van zijn karakteristieke waarden. 

Wat houdt ons bezig?

- De werkgroep stadsbeeld en stadsgroen is druk bezig om een zeer kritische zienswijze te formuleren in reactie op de concept-structuurvisie CID 2040 die de gemeente voor inspraak heeft vrijgegeven (CID – Central Innovation District, de driehoek tussen de stations HS, CS en LaanvNOI). 
- Wat betreft het project Vuurtorenweg is het wachten op het definitieve oordeel van de welstandscommissie, de bouwvergunning en het antwoord op onze brief aan de raad. Wij bekijken wat nog mogelijk is, maar de kansen iets te veranderen aan het te hoge ontwerp slinken. 
- Wij volgen hoe en waar de gemeente de LeefbaarheidsEffect-Rapportage inzet, m.n. bij het CID.
- De adviezen van het overleg over vermindering van de verkeersdruk in Centrum Noord worden voorgelegd aan de diverse achterbannen. 
- Verder is het wachten op de nota mobiliteitstransitie van de wethouder over het verkeer in de hele stad.