• DE SCHOONHEID VAN
  DEN HAAG - VERSTERKING
  VAN ZIJN KWALITEITEN

Actualiteit

Betrokkenheid Haagse burgerij bij besluitvorming laat te wensen over

Betrokkenheid Haagse burgerij bij besluitvorming laat te wensen over

Wat weerhoudt het gemeentebestuur van Den Haag om inwoners bij de besluitvorming over bouwplannen daadwerkelijk te betrekken? Al jarenlang zeggen het college en de gemeenteraad serieus werk te willen maken van participatie, maar de Vrienden van Den Haag constateren: betrokkenheid Haagse burgerij bij besluitvorming laat nog steeds te wensen over. 

11-01-2022 Lees meer
STADgesprek CID – Beeldkwaliteit in het economisch hart van de stad

STADgesprek CID – Beeldkwaliteit in het economisch hart van de stad

Wat is Haagse Schoonheid? En welke waarden staan daarbij centraal? Dan gaat het niet alleen over gebouwen, maar voor veel deelnemers vooral over groen en het prettig verblijven in de buitenruimte, bleek tijdens dit STADgesprek.

20-12-2021 Lees meer
AD: Streep door woontorens Bellevue

AD: Streep door woontorens Bellevue

De woontorens die tegenover Den Haag Centraal moeten komen, dreigen te stranden. De ontwikkelaars zien er geen brood meer in nadat de gemeenteraad de torens bij voorbaat een kopje kleiner maakte. 

Beeld: AD

30-11-2021 Lees meer
Bezwaarschrift tegen massieve bebouwing langs Strandweg

Bezwaarschrift tegen massieve bebouwing langs Strandweg

De Vrienden van Den Haag tekenen bezwaar aan tegen een massieve bebouwing langs de Strandweg, die doet denken aan een verlate uitvoering van de Atlantikwall. Een verdere teloorgang van de badplaats Scheveningen dreigt.

24-11-2021 Lees meer
Blik op het CID # 01 - De Haagse 5+

Blik op het CID # 01 - De Haagse 5+

De Haagse 5+, een groep toonaangevende Haagse architecten en kunstenaars, vinden het hoog tijd dat er een heldere visie voor de stad komt. Sandra Schluchter sprak uitvoerig met drie leden van de Haagse 5+, Jan Brouwer (JB), Paul Bontenbal (PB) en Job Roos (JR), over hun zorgen en aanbevelingen rond de stedelijke ontwikkelingen in Den Haag. (Bron: HAACS, Haags Architectuur Café)

17-11-2021 Lees meer
Blik op het CID # 02 - Remco Slavenburg, gemeente Den Haag

Blik op het CID # 02 - Remco Slavenburg, gemeente Den Haag

De opgave, het mede-ontwikkelen van het CID (Central Innovation District), is geweldig, de organisatie zelf kan beter, vindt hij. Remko Slavenburg werkt nu ongeveer 2 jaar als stedenbouwkundige voor de gemeente Den Haag. (Bron: HAACS, Haags Architecten Café) 

17-11-2021 Lees meer
Plaquette van Theo van Doesburg aan de Klimopstraat 18

Plaquette van Theo van Doesburg aan de Klimopstraat 18

Op 3 november 2021 werd bij de Klimopstraat 18 door de burgemeester een gedenkteken onthuld. De plaquette, ontworpen door Anouk Wennen (bewoonster van de aan de Klimopstraat gelegen Papaverhof) memoreert het feit dat op 5 november 1920 Theo van Doesburg en echtgenote Lena Milius werden ingeschreven als lid van de Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg.

17-11-2021 Lees meer
STADgesprek: CID - Haagse (beeld)kwaliteit

STADgesprek: CID - Haagse (beeld)kwaliteit

CID - Haagse (beeld)kwaliteit in het economisch hart van de stad, maandag 29 november 2021, 18.30 – 20.30 uur

Hoe wordt voldoende Haagse Kwaliteit en Haagse Schoonheid geborgd binnen de ontwikkeling van het economisch hart van Den Haag? 

16-11-2021 Lees meer

Agenda

Impressie van bezoek aan de Pastoor van Arskerk van architect Aldo van Eyck

Impressie van bezoek aan de Pastoor van Arskerk van architect Aldo van Eyck

Impressie van een van de twee bezoeken aan de Pastoor van Arskerk op 8 en 14 december 2021. 

14-12-2021 Lees meer
Impressie ‘De invloed van het verkeer op het stadsbeeld’

Impressie ‘De invloed van het verkeer op het stadsbeeld’

Impressie van de Stadswandeling 'De invloed van het verkeer op het stadsbeeld' op 21 november 2021 onder leiding van Jacob Bijl. 

24-11-2021 Lees meer
Impressie excursie molen en museum Loosduinen

Impressie excursie molen en museum Loosduinen

Impressie van een van de twee bezoeken aan Loosduins Museum en molen De Korenaer op 7 en 28 oktober 2021. 

28-10-2021 Lees meer
Impressie Stadswandeling Muurschilderingen op Scheveningen

Impressie Stadswandeling Muurschilderingen op Scheveningen

Impressen van een van de twee stadswandelingen langs Scheveningse muurschilderingen op 6 en 16 oktober 2021. 

16-10-2021 Lees meer
Impressie Stadswandeling Nieuwbouw in de oude stad

Impressie Stadswandeling Nieuwbouw in de oude stad

Impressie van een van de twee Stadswandelingen Nieuwbouw in de oude stad op 10 en 14 oktober 2021. 

16-10-2021 Lees meer
Impressie Buurtwandeling door Houtwijk

Impressie Buurtwandeling door Houtwijk

Impressie van een van de twee buurtwandelingen door Houtwijk onder leiding van Theo van Daalhoff op zaterdag 28 augustus en 4 september 2021. 

05-10-2021 Lees meer
Impressie excursie door het oudste Haagse industriegebied, de Laakhaven

Impressie excursie door het oudste Haagse industriegebied, de Laakhaven

Impressie van een van de twee excursies door het Laakkwartier op 12 augustus en 14 september 2021. 

14-09-2021 Lees meer
Impressie fietsexcursie langs beelden van het Zuiderpark

Impressie fietsexcursie langs beelden van het Zuiderpark

Impressie van een van de twee fietsexcursies langs de beelden van het Zuiderpark op 17 en 19 augustus 2021. 

19-08-2021 Lees meer

Onze Vereniging

Den Haag is uniek en veelzijdig. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. De vereniging Vrienden van Den Haag steunt de versterking van die vele kwaliteiten en zet zich in om de leefbaarheid van Den Haag te bevorderen met behoud van zijn karakteristieke waarden. 

Wat houdt ons bezig?

De vereniging heeft werkgroepen die zich intensief met de leefbaarheid en de karakteristieke waarden van onze stad bezighouden.

Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen

De werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen besprak in haar vergadering op 11 januari de volgende punten:

 • Onderwerpen van de lezing voor de leden.
 • Stand van zaken omtrent de bouwplannen voor de SoZaWe-locatie.
 • Stand van zaken omtrent de bouwplannen voor de Bellevue-locatie. 
 • Het eerste concept van een route langs cultureel erfgoed in het CID voor een verbindend groen-blauw lint van fiets- en wandelpaden. 
 • Aanpak Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest – precedent intrekken status van beschermd stadsgezicht, kwaliteit van de geplande nieuwbouw, de mate van verdichting, leefbaarheid en LER, participatie waarbij bewoners iets te kiezen hebben.
 • Bouwplannen ANWB-toren op de locatie van het conservatorium. 
 • Kunst in de openbare ruimte

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar:  
stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl 

Werkgroep Levende Historie

 • De affaire rond het gesloopte hoektorentje Frederik Hendrikplein sleept zich nog immer voort. Er loopt nog steeds een Beroepsprocedure waar nog geen antwoord op gekomen is.
 • Tijdens ons onderhoud met het Gemeentelijk Monumentenbureau op 10 november is wederom de slechte onderhoudstoestand van diverse monumentale ambassadegebouwen aan de orde gesteld. Ook is opnieuw aandacht gevraagd voor het terugplaatsen van het tegeltableau van Berry Holslag in de Van Dyckstraat. 
 • Vanwege de overname van Yarden door Dela heeft het terugplaatsen van de gevelornamenten uit 1820 op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen voorlopig weinig prioriteit. Over een half jaar zal opnieuw contact worden opgenomen.
 • De beoogde nieuwbouw op het terrein, de voormalige tuin, van de vrijstaande villa (rijksmonument), Van de Spiegelstraat 12, sluimert nog steeds. Alertheid blijft geboden.

Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar:
levendehistorie@vriendenvandenhaag.nl 

Video's over Den Haag

Mocht het coronavirus u beletten om alles uit te voeren wat u van plan was, dan heeft u misschien tijd over om naar wat video's te kijken die naar onze mening de moeite waard zijn. Over diverse onderwerpen, maar natuurlijk allemaal over Den Haag. Klik hier en u komt bij alle filmpjes in de categorieën historie, natuur, woningbouw, Den Haag van boven, Binckhorst, Stil Den Haag en water. 

Nieuw: