Zeven dagen Den Haag en een dagdroom

Alweer vijftig jaar geleden verhuisde de inmiddels 75-jarige Carel Damsté vanuit Den Haag naar elders, maar de liefde voor de stad is altijd gebleven. In 2017 verscheen ‘Groeten uit Den Haag, stad van mijn jeugd’ en in 2018 ‘Volgende halte: Keizerstraat - De klassieke lijn 8 en haar mededingers’. Het pas verschenen ‘Zeven dagen Den Haag en een dagdroom’ sluit de trilogie af.

In de eerste helft van het boek volgen we het echtpaar Damsté tijdens hun weekje Den Haag en zijn we getuige van hun terrasbezoeken, lunchafspraken, onhebbelijkheden van restaurantpersoneel, de soms magere kwaliteit van het gebodene (“Het voornaamste bestanddeel van het menu is hier kennelijk Wifi.”), de dagelijkse korte wandelingetjes en van de tram- en taxiritten. De tochtjes vormen de kapstok voor de tientallen notities, verhalen en wetenswaardigheden. Damsté heeft een brede belangstelling. De Kettingstraat bijvoorbeeld is aanleiding de lezer te verrassen met verhalen over het ontstaan van die straat, het bierhuis van de heer Rohde, Keizer Wilhelm II, de architectuur van Berlage, de gevel van de voormalige Studio bioscoop, diplomaten uit het Oostblok en de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En dat allemaal binnen twintig regels.

Het tweede deel is op dezelfde manier opgezet, maar nu vormen fictieve wandelingen de kapstok en voert Damsté de lezer mee door het Bezuiden- en Benoordenhout, Mariahoeve en Marlot. Op een en dezelfde pagina lezen we over woonhotel Arendsburg van architect Verschoor, de Paschaliskerk van architect Kropholler, het Rosarium, landgoed Oostduin, tuinmanswoning De Rietjes, het voormalig hoofdkwartier van de Nederlands-Indische Spoorwegen, het Hervormd Rusthuis en gravin van Bylandt. Damsté stipt het allemaal kort aan, op zo’n manier dat het nieuwsgierig maakt.

‘Zeven dagen Den Haag en een dagdroom’ is meer dan een particulier verslag van een weekje vakantie in Den Haag. Het is vooral een bonte verzameling beschouwingen en wetenswaardigheden over onze stad genoteerd door een Oud-Hagenaar die de stad wel verliet maar nooit vergat. Damsté is een Oud-Hagenaar, die zich verbaast, zich verwondert en geniet. Het boek bevat meer dan 170 foto’s en illustraties; mevrouw Damsté maakte een groot deel van de actuele foto’s.

Piet Vernimmen

Zeven dagen Den Haag – en een dagdroom, Carel Damsté, Uitg. De Nieuwe Haagsche, 108 blz. Uitg. De Nieuwe Haagsche, 128 blz, € 17,95. ISBN 978-94-6010-1014

Zeven dagen Den Haag en een dagdroom