Lidmaatschap

Word lid of geef een lidmaatschap cadeau

Het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden

Daar staan de Vrienden van Den Haag voor. De kracht van onze vereniging wordt mede bepaald door het ledental. Daarom nodigen wij u uit om lid te worden. Daarmee steunt u het werk van de vereniging en ontvangt u in 2023 viermaal het tijdschrift ‘Ons Den Haag’. Ook kunt u deelnemen aan lezingen en begeleide excursies en wandelingen.         

U kunt ook een lidmaatschap cadeau geven; dan betaalt u de contributie voor het lopende jaar voor het nieuwe lid. Het nieuwe lid beslist of hij/zij lid wil blijven. 
De jaarlijkse contributie bedraagt voor 2023 € 35,- voor een individueel lid en € 45,- voor een gezinslidmaatschap. Bent u in het bezit van een Ooievaarspas, dan geldt voor u 50% korting op de contributie. Het lidmaatschap loopt automatisch door, tenzij er tijdig opgezegd wordt.

Meldt u zich aan tussen 1 januari en 30 juni, dan is de volledige jaarcontributie verschuldigd en ontvangt u de vier nummers van Ons Den Haag.
Meldt u zich aan tussen 1 juli en 31 oktober, dan is slechts de helft van de contributie verschuldigd en ontvangt u twee nummers van Ons Den Haag.
Vindt de aanmelding plaats tussen 1 november en 31 december, dan bent u direct lid, maar betaalt u de contributie voor het nieuwe jaar. U krijgt nummer 4 van Ons Den Haag cadeau.

Bijzonderheden
Nieuwe leden worden standaard vermeld in de eerstvolgende uitgave van Ons Den Haag. Heeft u bezwaar tegen vermelding, geef dat dan aan in het veld Opmerkingen.

Gebruik het veld Opmerkingen ook voor:

  • het vermelden van de partnernaam in geval van een gezinslidmaatschap
  • naam, adres en woonplaats van degene die het cadeau ontvangt, in geval van een cadeaulidmaatschap
  • het vermelden van het nummer van uw Ooievaarspas.