Impressie rondleiding RKD op 14 december en 9 januari

Het RKD maakt kennis, onderzoek en informatie over de kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk voor musea, wetenschap en publiek. Het RKD beheert, behoudt, onderzoekt, presenteert en publiceert kunsthistorische kennis en informatie voor musea, wetenschap en publiek.

Vandaag, 14 december, een interessante excursie naar de RKD (Ned. Instituut voor Kunstgeschiedenis). De afkorting is van hoe de RKD vroeger heette: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, en die afkorting hebben ze maar zo gelaten. We kregen een rondleiding door Annemiek te Stroete, die de communicatie doet. De RKD is een wetenschappelijk instituut dat informatie verzamelt over Nederlandse kunst en gevestigde kunstenaars. Onderzoekers van over de hele wereld weten de RKD, meestal digitaal, te vinden. Bezoekers kunnen met een dagpas zelf ook gratis de archieven raadplegen. Dat moet je dan 2 dagen van tevoren aangeven. Ze hebben een vaste en wisselende tentoonstellingen, nu over de stad Utrecht. Je kunt gewoon binnenlopen en rondkijken. Ze hebben 5 miljoen dossiers, inclusief foto's, die nu gedigitaliseerd zijn. Ook kunsthandelaren en veilinghuizen komen langs om meer te weten te komen van de kunstwerken die zij onder handen hebben. In de dossiers staat alles wat er met een kunstwerk is gebeurd, uiteraard de kunstenaar en verdere achtergronden en bijvoorbeeld briefwisselingen. Je kunt hier ook terecht als je op zolder een Rembrandt denkt te hebben gevonden. Even een fotootje sturen. Nieuwe aanwinsten, geen kunstwerken dus, maar documentatie/archieven, verkrijgen ze door schenkingen en soms kopen ze het ook. Er is nauwe samenwerking met Nederlandse en buitenlandse musea. Ze beschikken ook over boeken over kunst(enaars), een half miljoen titels, in de RKD in te zien.

Hierna kregen we een presentatie van conservator Lyn van Rhijn, die speciaal voor de vrienden een keuze had gemaakt uit 4 Haagse kunstenaars van vlak na de oorlog i.v.m. hun bijzondere artistieken stappen: Piet Ouburg, Wim Sinemus, Willem Hussem en Jaap Nanninga, kunstenaars nog van vóór Cobra. Kenmerkend was hun abstraherende ontwikkeling. Hun kunst werd niet zonder slag of stoot en soms met veel tegenstand en spot ontvangen. De kunstvorm van absolute vrijheid zal een reactie zijn geweest op de oorlogsjaren. 

Aan het eind kregen wij allemaal een tas met een prachtig boek en nog een paar leuke dingen. 

Het aardige van deze excursie was dat de meeste aanwezigen helemaal niets over de RKD wisten en dat dit instituut helemaal nieuw voor hen was. 

Impressie rondleiding RKD op 14 december en 9 januari