Impressie Wandeling Norfolkterrein en Duindorp en bezoek aan Museumboot ‘De Noordster’ op 14 juni 2024

Met een enthousiaste groep Vrienden startten we bij de Scheveningse Haven, waar een toelichting werd gegeven over het ontstaan van de haven en de ontwikkelingen. Aan de orde kwamen de aanleg van de Eerste Haven in 1904, bij de monding van het Verversingskanaal van 1888, en de Tweede Haven in 1931. De Pijp van 17 m breed vormt de verbinding tussen deze havens. De Derde Haven werd in 1973 aangelegd voor transportbedrijf Norfolkline. We kregen een korte toelichting over het Noordelijk Havenhoofd dat vol in ontwikkeling is, en waar als gevolg van reacties vanuit onder meer de Vrienden de voorgenomen bouw van de Duinpaviljoens op de parkeergarage opnieuw bekeken wordt.

Via de jachthaven en het voormalige Sluiswachtershuis liepen we naar de nieuwbouw op het voormalige Norfolkterrein. Het nog aanwezige Sluiswachtershuis van 1888 behorende bij de sluis van het Verversingskanaal, en gebouwd in de kenmerkende stijl van Waterstaatsobjecten, is nu een horecalocatie. Het gebouw is Haags monument en tot 2017 gemeentelijk bezit. In dat jaar werd het pand via een openbare verkoop verkocht.

Tot eind 1970 was hier ook een woonwijkje dat ‘het Eiland Vloek’ of ‘Duivelseiland’ werd genoemd. Hier woonden veel grote gezinnen die in armoede in de kleine huizen woonden. De meesten werkten op de sleephelling of voeren op de vissersschepen. Rond 1970 werden de huizen gesloopt voor de herontwikkeling van het gebied, maar ook omdat ze niet meer voldeden aan de wooneisen. De naam ‘Vloek’ of ‘Flook’ zou afgeleid zijn van het Engelse woord Fluke, dat onder meer de betekenis ankerhand of bot had, beide gerelateerd aan de visserij. Engelse vissers zouden het ‘Island Fluke’ genoemd hebben, dat in het Nederlands ‘Eiland Vloek’ werd.

In 2006 verhuisde Norfolkline naar Vlaardingen, waarna direct bouwplannen voor woningbouw gemaakt werden. Het Norfolkterrein is 12 hectare en loopt 500 m langs de havens. De nieuwbouw concentreert zich vooral rond het plan De Zuid met 400 woningen en de deelprojecten ZuidKade, ZuidHaven, ZuidZicht, ZuidBaai, ZuidHof en ZuidDuin. Het stedenbouwkundig plan is gericht op een stoere, stedelijke buitenrand en een rustig, dorps binnengebied. De gevels werden door zes architectenbureaus ontworpen met een eigen identiteit. Door de onderlinge afstemming is er samenhang. Het plan New Norfolk heeft onder meer koopeengezinswoningen met gevels die geïnspireerd zijn op pakhuizen, visserswoningen en strandarchitectuur.

Na de Houtrustweg te zijn overgestoken volgde een bezoek aan Duindorp, gebouwd tussen 1915 en 1930. De eerste bebouwing betrof de drie hoven Pluvierhof, Meeuwenhof en Zeezwaluwfhof. Vanaf de jaren 1970 werd een aantal gebouwen gesloopt voor nieuwbouw. In de jaren 1990 werd besloten tot grootschalige sanering van de noordwestelijke zijde van Duindorp. Ook twee van de drie hoven, de Pluvierhof en de Meeuwenhof, moesten er aan geloven. De sanering van 1100 sociale woningen veroorzaakte veel onrust onder de huurders. In februari 1998 werd het actiecomité 'Stop Ontwikkeling Sloopplannen Duindorp' - S.O.S. Duindorp - opgericht. Het kantoor van verhuurder Vestia werd bezet en er werd een protestmars gehouden. De sloop ging door, maar er werden ook veel woningen gerenoveerd en samengevoegd. In een aantal straten staat nieuwbouw, zoals in de Wieringsestraat, Markensestraat en aan de Kranenburgweg.

Impressie Wandeling Norfolkterrein en Duindorp en bezoek aan Museumboot ‘De Noordster’ op 14 juni 2024

De Noordster

Impressie Wandeling Norfolkterrein en Duindorp en bezoek aan Museumboot ‘De Noordster’ op 14 juni 2024

New Norfolk - foto HOYT Architecten

Impressie Wandeling Norfolkterrein en Duindorp en bezoek aan Museumboot ‘De Noordster’ op 14 juni 2024