Impressie stadswandeling Nieuwbouw in de oude stad op 21 en 28 januari 2023

Het thema van deze wandeling luidt 'Nieuwbouw in de oude stad – past het of past het niet?' 
“Bij nieuwbouw is ons standpunt dat deze qua hoogte, materialen en stijl zoveel mogelijk in harmonie met de bestaande omgeving moet zijn” - dat stellen wij als Vrienden van Den Haag in onze 'Visie'. Dat betekent niet dat wij alleen voor nieuwbouw in 'historiserende stijl' zijn, maar het moet wel met respect voor de bestaande kwaliteiten ingepast worden.

Bij een temperatuur van -2 graden verzamelden we bij het Goude Hooft. We maakten gebruik van het audiotoursysteem, dat de vorige dag voor alle zekerheid nog even was opgeladen. Jacob was als vanouds weer in uitstekende vorm. Hij stond stil bij alle plekken waar nieuwbouw in het centrum is gerealiseerd. Aan de hand van foto's liet hij zien hoe het ooit was. De leden konden zelf uitmaken of die nieuwbouw in hun ogen mooi was of niet.
In krap anderhalfuur liepen we deze prachtige stadswandeling. Bij de Kloosterkerk namen we afscheid van elkaar, tevreden en enigszins opgewarmd. Na afloop trakteerde ik Jacob op koffie + bij Bagels en beans.

Werkgroep Activiteiten

Impressie stadswandeling Nieuwbouw in de oude stad op 21 en 28 januari 2023