Impressie bezoek aan het Haags Gemeentearchief

Het Haags Gemeentearchief (HGA) beheert archieven, kranten, kaarten, tekeningen, affiches, boeken, films en foto’s van en over Den Haag. Deze collectie dateert van begin 14e eeuw en het HGA verzamelt nog steeds. Ook beheert het HGA de archieven en collecties van de gemeente Leidschendam-Voorburg en van het voormalig Nederlands Muziekinstituut.

We werden opgewacht door Michael. Hij bracht ons naar een kamer in het stadhuis waar een groot scherm hing. Daar zat ook Wendy die de computer bediende. We kregen koffie, thee en water. Michael liet ons de vele mogelijkheden zien om ook thuis op de computer allerlei wijken, straten of personen op te zoeken. Thuis kun je zoeken op: www.haagsgemeentearchief.nl. 
Wegens de Wet op de privacy kun je een aantal zaken alleen inzien in de studiezaal in het Gemeentearchief. Er werden heel goede vragen gesteld, waaruit bleek dat men zeer geïnteresseerd was in het onderwerp.

Daarna gingen we naar het echte archief in de kelder. Er staat daar 17 km aan materiaal. Er werden enkele dingen uitgelicht, zoals een heel grote boekenkast uit de 18e eeuw, eigendom van een arts, die het, met alle boeken, geschonken had. Ook kregen we het eerste telefoonboekje van Den Haag te zien en verrassend was dat telefoonnummer 1 distilleerderij Van Kleef was, die dus nog steeds in Den Haag te vinden is. Ze vertelde dat er een kistje teruggevonden was in  Rusland met de persoonsgegevens van de Joodse gemeenschap uit Den Haag. De Duitsers hadden dit in de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar Duitsland en het was na de Russische inval in Duitsland terechtgekomen in Rusland. Het stond daar ergens in het stof in een depot en kwam na een verbouwing boven water. Na inzage van de inhoud werd contact gelegd met Nederland. Nu is het weer terug in het Haags Gemeentearchief. 
We zagen ook het archief dat Paul van Vliet had geschonken. 
Kortom, het was een zeer geslaagde ochtend.

Impressie bezoek aan het Haags Gemeentearchief