Impressie bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Scheveningen op 28 oktober

Heden, 28 oktober, een zeer geslaagde excursie meegemaakt naar de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Scheveningen in het nieuwe reddingsstation dat pas 23 juni jl. in gebruik genomen is.

We werden ontvangen met koffie en kregen allereerst een uitgebreide presentatie van Arie (die al 50 jaar vrijwilliger is!). Deze gaf een overzicht van het reddingswerk in Nederland langs de kust en ruime binnenwateren met feiten en wetenswaardigheden. Indrukwekkend was het filmpje over hoe het eraan toe gaat als je met zwaar weer in zo’n reddingsboot zit, met golven van zo’n 4 à 5 meter hoog die over je heen komen - echt heftig! Je zag binnen alle jassen van de haken vallen, maar zij draaien er hun hand niet voor om. Voorbeelden van hoe je omgaat met bv. een zeilboot die losgeslagen is, met iemand die met een helikopter van een boot gehaald moet worden, hoe je heel snel veel mensen uit het water haalt (was echt een grappig gezicht) en ook als die niet staande uit het water geholpen mogen worden, hoe je omgaat met een brandende boot zonder zelf schade op te lopen enz. Het zijn allemaal vrijwilligers die in de buurt moeten wonen en werken, omdat ze, als de oproep komt, binnen tien minuten ter plekke moeten zijn. Ze moeten echt alles uit hun handen laten vallen en - met een half geschoren hoofd als je toevallig bij de kapper zat - rennen! De schipper verdeelt de taken, veiligheidspakken aantrekken (duurt 5 seconden) en wegwezen. Nieuwe vrijwilligers zijn nu even niet nodig: ze zitten bijna vol.

Na de presentatie werd de groep verdeeld: de ene groep kreeg zwemvesten aan en mocht aan boord van de nieuwe reddingsboten de Kitty Roosmale Nepvue ('de Kitty') en de Beluga aan een ponton pal voor de deur: een geweldige winst t.o.v. de oude locatie. Aan boord zijn we zowel binnen als in een rondtoertje buiten, uitgebreid geïnformeerd over de motorische kwaliteiten, alle voorzieningen en alle reserves die ingebouwd zijn voor als er onverwachte dingen gebeuren. Het was heel indrukwekkend: steeds weer werd er een zwaar beveiligde deur(tje) opengedaan waar weer iets bijzonder handigs achter zat. We mochten op de stoelen voorin zitten om te kijken hoe het voelt om aan het stuur te zitten. 

Daarna werden we door Bernadette op alle verdiepingen in het prachtige nieuwe gebouw rondgeleid. Beneden staat de grote reddingstruck, helemaal top uitgerust natuurlijk; hij kan door het zand rijden i.t.t. de gewone ambulances.

Heel imposant was de ruimte waar alle veiligheidspakken op maat hangen inclusief laarzen er al aan, zodat aantrekken echt in 5 seconden kan. De pakken kosten wel € 1700 per stuk, maar zijn dan ook voorzien van alle snufjes, wat je maar kan bedenken om de personen in dat pak onder alle omstandigheden veilig thuis te kunnen brengen.

Helemaal boven is een prachtige ruime ruimte, waar men samenkomt om bijvoorbeeld na te praten, waar trainingen worden gegeven, er kan ook ge(thuis)werkt worden enz.

Er is nog heel veel over te vertellen en er waren heel wat vragen, wat ze prettig hebben gevonden. 
Het was een top excursie met veel enthousiaste reacties van iedereen.

Werkgroep Activiteiten

Impressie bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Scheveningen op 28 oktober

Impressie bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Scheveningen op 28 oktober

Impressie bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Scheveningen op 28 oktober

Impressie bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Scheveningen op 28 oktober

Impressie bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Scheveningen op 28 oktober