Verenigingsdocumenten

Hier vindt u 

  • de Statuten
  • het Huishoudelijk Reglement
  • de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen
  • de jaarverslagen
  • de financiële verslagen
  • de privacyverklaring gerelateerd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de vereniging Vrienden van Den Haag. 

Monumeldpunt

2017-01-24

Het Monumeldpunt is een initiatief van de werkgroep Levende Historie. Tweemaal per jaar vindt overleg plaats met  Monumentenzorg van de gemeente Den Haag, om aandacht te vragen voor de monumentale zorgpunten die de werkgroep in de stad signaleert.

Verenigingsdocumenten

De verenigingsdocumenten betreffen:
- de statuten,
- het huishoudelijk reglement,
- de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen,
- de jaarverslagen,
- de financiële jaarverslagen, en
- de privacyverklaring gerelateerd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
- reglement fotowedstrijd.

Verkooppunten Wenskaarten

Overzicht van alle winkels die wenskaarten verkopen