Verenigingsdocumenten

 

 

Monumeldpunt

2017-01-24

Het Monumeldpunt is een initiatief van de werkgroep Levende Historie. Tweemaal per jaar vindt overleg plaats met Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg van de gemeente Den Haag, om aandacht te vragen voor de monumentale zorgpunten die de werkgroep in de stad signaleert.

Verenigingsdocumenten

De verenigingsdocumenten betreffen:
- de statuten,
- het huishoudelijk reglement,
- de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen,
- de jaarverslagen, en
- de privacyverklaring gerelateerd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.