Bestuur en Werkgroepen

De vereniging kent verschillende groepen die haar behulpzaam zijn bij het effectueren van haar doelstelling.

Deze groepen zijn:

  • Algemeen bestuur
  • Redactie van het magazine Ons Den Haag
  • Werkgroep Activiteiten en Excursies
  • Werkgroep Levende Historie
  • Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen
  • Werkgroep Media

Bestuur


Voorzitter: Rupert van Heijningen

Secretaris: Michael Toorop

Penningmeester: Pieter Boot

Coördinator werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen: Elsbeth van Hijlckama Vlieg, 
tevens vice-voorzitter

Coördinator werkgroep Activiteiten: Frank Hendriks

Coördinator werkgroep Levende Historie: Emilie Linssen-van Rossum

Coördinator PR en Media: Robbert Coops

Heeft u opmerkingen, suggesties en vragen voor het bestuur, mail dan naar info@vriendenvandenhaag.nl.

Werkgroep Levende Historie


De werkgroep zet zich in voor behoud van het historische stadsgezicht van Den Haag. Dit omvat de binnen- en buitenzijde van (individuele) panden, gevel- en straatbeelden, inclusief het groen. Zij streeft ernaar betrokkenen respect voor de beeldbepalende elementen in de stad bij te brengen en schuwt desnoods het actievoeren niet. De leden van de werkgroep hebben allen op hun eigen wijze een passie voor karakteristiek Den Haag.

De werkgroep geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken op het terrein van de werkgroep.

Leden van de werkgroep Levende Historie:

Marijke Bruggeman
Ciska Dijk
Emilie Linssen-van Rossum (coördinator)
Jan Pronk
Piet Hein Schoemaker

Opmerkingen, suggesties en/of vragen kunnen worden gemaild naar: levendehistorie@vriendenvandenhaag.nl.

Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen

De werkgroep bereidt de standpunten van de vereniging inhoudelijk voor, bv. over grote bouwplannen, verkeersprojecten, parken, de inrichting van de openbare ruimte. Ook het uitdragen van die standpunten is een taak van de werkgroep, bv. via stukjes in het ledenblad, brieven aan het gemeentebestuur, contacten met andere organisaties.
De werkgroep geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies op deze terreinen, zoals over te ondernemen stappen richting gemeentebestuur.

Leden van de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen:

Inge Camfferman 
Elsbeth van Hijlckama Vlieg (coördinator)
Hans Hoogvorst
Leo Oorschot
Kees Overmeer
Christine Sijbesma

Opmerkingen, suggesties en/of vragen kunnen worden gemaild naar: stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl.

Redactie Ons Den Haag


Ons Den Haag, het magazine van de Vrienden van Den Haag, verschijnt iedere twee maanden. Het besteedt aandacht aan de waardevolle aspecten van Den Haag. Met artikelen van de diverse werkgroepen en een aantal vaste rubrieken verwerkt de redactie het magazine tot een telkens weer boeiend blad.

Leden van de redactie zijn: 

Jan Bron Dik (eindredacteur)
Els M. van den Broek
Tristan Groot
Michiel van der Mast

Opmerkingen, suggesties en/of vragen kunnen worden gemaild naar: redactie@vriendenvandenhaag.nl.

Werkgroep Activiteiten en Excursies

De werkgroep organiseert voor de leden lezingen, excursies, wandelingen en de Vriendenborrel.

Leden van de werkgroep Activiteiten en Excursies:

Henk van den Berg (administratie)
Vera van den Berg
Veronica van Berkel-van den Honert
Anneke de Graaf
Frank Hendriks (coördinator)
Marjan Jansen
Bert de Nennie 
Elly van der Wansem

Opmerkingen, suggesties en/of vragen kunnen worden gemaild naar: excursies@vriendenvandenhaag.nl.

Werkgroep Media


De werkgroep is verantwoordelijk voor ondermeer het up-to-date houden van de website en het samenstellen van nieuwsbrieven en nieuwsmails naar de leden. 

De werkgroep heeft de volgende leden:

Robbert Coops (coördinator)
Anneke de Graaf
Bert der Nennie

Casper de Weerd
 

Opmerkingen, suggesties en/of vragen kunnen worden gemaild naar: website@vriendenvandenhaag.nl.