Verenigingsdocumenten

Agendastukken e.v. Algemene Ledenvergadering (16-4-2024):
- Agenda
- Notulen ALV 17-10-2023
- Jaarverslag 2023
- Financieel verslag 2023

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Akte van partiële statutenwijziging van de Vereniging Vrienden van Den Haag van 4 mei 2022, vastgesteld op de ALV van 17 oktober 2022
Statuten van de Vereniging Vrienden van Den Haag vastgesteld op de ALV van 20 april 2010
Huishoudelijk Reglement  van de Vereniging Vrienden van Den Haag vastgesteld op de ALV van 19 oktober 2020
Reglement fotowedstrijd

Notulen Algemene Ledenvergaderingen
2023: Notulen ALV 2023-04-25
2022: Notulen ALV 2022-04-12 en Notulen ALV 2022-10-18
         
Presentatie Brede Aanpak Zuidwest door wethouder Martijn
          Balster op de ALV van 18 oktober 2022

2021: Notulen ALV 2021-04-13 en Notulen 2021-10-19
2020: De Algemene Ledenvergaderingen zijn als gevolg van corona
          niet doorgegaan.
2019: Notulen ALV 2019-04-09 en Notulen ALV 2019-10-23
2018: Notulen ALV 2018-04-10 en Notulen ALV 2018-11-06
2017: Notulen ALV 2017-04-11 en Notulen ALV 2017-10-24
2016: Notulen ALV 2016-04-19 en Notulen ALV 2016-10-25

Jaarverslagen
2019 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

Financiële jaarverslagen
2021

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verenigingsdocumenten