Verenigingsdocumenten

Statuten van de Vereniging Vrienden van Den Haag vastgesteld op de ALV van 20 april 2010

Huishoudelijk Reglement  van de Vereniging Vrienden van Den Haag vastgesteld op de ALV van 19 oktober 2020

Reglement fotowedstrijd

Notulen Algemene Ledenvergaderingen

2022: Notulen ALV 2022-04-12 en Conceptnotulen 2022-10-18

Presentatie Brede Aanpak Zuidwest door wethouder Martijn Balster op de ALV van 18 oktober 2022

2021: Notulen ALV 2021-04-13 en Concept notulen 2021-10-19

2020: De Algemene Ledenvergaderingen zijn als gevolg van corona niet doorgegaan.

2019: Notulen ALV 2019-04-09 en Notulen ALV 2019-10-23

2018: Notulen ALV 2018-04-10 en Notulen ALV 2018-11-06

2017: Notulen ALV 2017-04-11 en Notulen ALV 2017-10-24

2016: Notulen ALV 2016-04-19 en Notulen ALV 2016-10-25

Jaarverslagen

2019 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Financiële jaarverslagen

2021

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Adverteren in Ons Den Haag 

 

Verenigingsdocumenten