Monumeldpunt

Het Monumeldpunt is een initiatief van de werkgroep Levende Historie. Tweemaal per jaar vindt overleg plaats met  Monumentenzorg van de gemeente Den Haag, om aandacht te vragen voor de monumentale zorgpunten die de werkgroep in de stad signaleert.

Het gaat om de bescherming van bijzondere gebouwen en beeldbepalende elementen zoals straatmeubilair, beplanting en ornamenten. Daarbij ligt het accent ook op het redden van erfgoed dat door gemiste kansen, onzorgvuldigheid of te weinig aandacht voor esthetiek verloren dreigt te gaan. Hieronder tref je enkele voorbeelden aan.

Ben je zelf ook tegen iets onoorbaars aangelopen? meld het bij monumeldpunt@vriendenvandenhaag.nl

Grote Markt 22-24: het gebouw De Volharding, oorspronkelijk uit 1928, zou in ere hersteld kunnen worden met verlichte aankondigingen over concerten in het Paard ed.  De in Nederlands-Indië geboren Architect J. W. Buijs ontwierp hoge lichtbakken, die werden voorzien van reclameteksten door er zinken letters en cijfers in te plaatsen.  Ik heb begrepen dat de cijfers en letters uit de dertiger jaren nog zouden bestaan. Een soort matrixbord avant la lettre.

Noordeinde 44: Het voormalige winkelpand van de firma Krul uit de periode 1903-1970 (architect L.A.H. de Wolf) is als gemeentelijk monument aangemerkt en is een zeldzaam voorbeeld van de toepassing van stijl van de Wiener Sezession. Helaas is de fraaie voorgevel zwaar achterstallig in zijn onderhoud. Dit pand heeft dringend behoefte aan monumentale bescherming. ​Ik hoop maar dat er nu wel enige actie gaat komen.

Hoek Spui / Gedempte Gracht: Het 17e eeuwse hoekpand maakt deel uit van het op handen zijnde renovatieproject en verdient speciale aandacht. Hier woonde Alexander Polak die de Joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg heeft gesticht. Tevens heeft het pand lang dienst gedaan als bonthandel de Peperzak, zie de oude glasreclame aan de gevel. Bij een restauratie/renovatie gaat deze reclame hoogstwaarschijnlijk verloren.

Brouwersgracht: Het is nog een authentiek stukje Den Haag en veel van de bestaande huizen zijn opgeknapt en goed onderhouden, maar er staat een rijtje met de nummers 11-13-15-17. Het zijn kleine winkelpandjes met woningen er boven, die al vele jaren leegstaan. Staat dit stukje Den Haag te verkrotten?

Tournooiveld: Al geruime tijd houdt de vraag ons bezig of het wellicht mogelijk is om de 30 resterende historische hardstenen palen  (in opslag bij de Gemeente in de Binckhorst) die voorheen langs het gehele Lange Voorhout waren opgesteld en wijdere omgeving waaronder het Tournooiveld en Lange Vijverberg weer een plek in de historische binnenstad terug te geven. In de loop der jaren, ze dateren uit de periode 1850 of eerder, zijn ze “uitgedund” en na herinrichting van het Lange Voorhout helaas niet meer teruggeplaatst. Voor referentie lees: het voorwoord uit de Gemeentelijke VOM-reeks 1997-2 “Op Straat gezet, historisch straatmeubilair”, door de toenmalige wethouder drs. H.J. Meijer van Verkeer en Vervoer, Binnenstad en Monumenten waaruit de waarde van dergelijk historisch materiaal blijkt.

Kerkhoflaan: De ingang van de Algemene Begraafplaats wordt ontsierd door een lantaarnpaal die pal voor de linker zuil van de ingang geplaatst is waardoor ook het doodssymbool en de zandloper grotendeels aan het oog wordt onttrokken. Voor de rechterzuil verstoren verkeersborden het zicht. Is er nooit iemand op het idee gekomen om aan beide "portierhuisjes" een passende lantaarn aan te brengen?

Monumeldpunt

Monumeldpunt

Monumeldpunt

Monumeldpunt