Werkgroep Media

De werkgroep is verantwoordelijk voor o.m. het up-to-date houden van de website.

De werkgroep heeft de volgende leden:

Peter Drijver
Anneke de Graaf
Elsbeth van Hijlckama Vlieg
Bert der Nennie
Casper de Weerd (coördinator)

Opmerkingen, suggesties en/of vragen kunnen worden gemaild naar: website@vriendenvandenhaag.nl.