YouTube: Bestuursvoorzitter Staedion over het CID

Thomas & Thomas interviewen de bestuursvoorzitter van Staedion Gijsbert van Herk over het CID. Hij raakt twee van onze 'oude' kritiekpunten: hoog bouwen en gebrek aan betaalbare woningen. Behalve heel hoog en dus duur bouwen: wat is er innoverend aan het Central Innovation District CID? En gaat er nu eindelijk gewerkt worden aan gebiedsontwikkeling die het grootste hiaat op de woningmarkt kan vullen: betaalbare woningen, ofwel sociale en midden huur. Hij ziet een verband tussen beide. Met deze corporatiebestuurder krijgen we weer hoop. 

Het interview op YouTube

YouTube: Bestuursvoorzitter Staedion over het CID