Winnaar Rene's Keus , zomer 2017

De vragen over het boek 'De geschiedenis van Den Haag in Vogelvlucht'.- de prijs in juni, juli en augustus - werden weer door meerdere Vrienden goed beantwoord. De juiste antwoorden zijn: 1a, 2a, 3b.  Er moest dan ook geloot worden. De gelukkige winnaar deze keer An Hondorp.

Het boek dat de leden in september, oktober en november  kunnen winnen is het recente boek van Hans van Beek over het totale oeuvre van PRO, getiteld: 'Hans van Beek – architect – kracht door wisselwerking'.

De eerste vraag over 'De geschiedenis van Den Haag' had verschillende inzenders op het verkeerde been gezet. De vraag was niet 'Waar is Couperus begraven?', maar 'is hij gecremeerd of begraven?'. Sommige inzenders meldden dat de vraagstelling verkeerd was. Hij was niet begraven op Nieuw Eik en Duinen, maar op Oud Eik en Duinen. Dat was echter niet de vraag.

Ter verduidelijking. De geschiedenis van het overlijden van Louis Couperus.

Ter gelegenheid van Couperus' zestigste verjaardag was er een feestcomité gevormd. Er kwam een receptie en Louis Couperus kreeg ongeveer 12.000 gulden aangeboden. Het geld was door meer dan 500 personen en instellingen bijeengebracht voor de bouw van het huis in De Steeg waar hij zijn intrek zou nemen. Couperus' verjaardag werd groots gevierd in 's Gravenhage, waarbij Lodewijk van Deyssel een toespraak hield en Couperus alsnog werd benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Begin juni 1923 trok het echtpaar Couperus in het huis, genaamd 'Het Sunneke', in De Steeg. Slechts zes weken later overleed de schrijver aldaar. Heden ten dage herinnert een bordje op de plek waar 't Sunneke heeft gestaan nog aan Couperus.  Couperus overleed mogelijk aan een soort tuberculeuze bloedvergiftiging of een longvliesontsteking met een bloedvergiftiging. Op 19 juli vond de crematie op Westerveld plaats. Zijn as werd later overgebracht naar Oud Eik en Duinen.

 

Winnaar Rene's Keus , zomer 2017