Wie wint dit jaar de Haagse Woonprijs?

Stichting Wonen in Den Haag geeft met het instellen van de Haagse Woonprijs een nadere invulling aan het kennisplatform voor marktpartijen, woningcorporaties en overheid. De Haagse Woonprijs waardeert projecten die een kwaliteitsimpuls zijn op het gebied van wonen met impact op de omgeving.

Beoordelingscriteria
Aan de hand van de hieronder genoemde beoordelingscriteria zijn vijf genomineerde projecten gekozen:

  • Project speelt in op de klantbehoefte vanuit marktperspectief en maatschappelijk perspectief en creëert een thuis als verbinding tussen klant en product;
  • Project doet ertoe en betekent een kwaliteitsimpuls voor de locatie met impact op de leefomgeving op verschillende schaalniveaus;
  • Project draagt bij aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid en de realisatie van de woningbouwambities (kwalitatief en kwantitatief);
  • Project voegt waarde toe op het gebied van het creëren van een duurzame woonomgeving;
  • Project kent een architectonische/ stedenbouwkundige kwaliteit die de ruimtelijke vertaling vormt van de integrale samenhang tussen de klantbehoefte, de leefomgeving, de woningbouwambities en de duurzame woonomgeving.

Genomineerde projecten
De vijf genomineerden projecten zijn:  

  • HD Groep / Van Wijnen met het project De Hoge Regentesse
  • Lion Development / Bureau Kroner met het project Transformatie wijkkerk in Moerwijk tot woonzorggebouw
  • Synchroon met Finest of Ockenburgh
  • Vorm met de Binck Plaats
  • Vestia met Hoog Lindoduin

De jury
Hans Borsje – VolkerWessels Vastgoed B.V.
Jeroen Geurst – Geurst&Schulze architecten B.V.
Chris Schaapman – Kerk&Co
Annemarie Jol – AM
Publieksjury

De Haagse Woonprijs 2021 wordt uitgereikt tijdens het symposium Back to the Future op maandag 15 november. Meer inforatie en aanmelden: www.wonenindenhaag.nl. Op de website zijn ook video's te bekijken van de genomineerden. 

Wie wint dit jaar de Haagse Woonprijs?