Vijf jaar Platform STAD: op zoek naar nieuwe idealen voor de stad

Tijdens het STADgesprek op 23 september in Maakhaven ging Platform STAD met columnisten Josse de Voogd, Sanne van Loon, Maarten Hajer, Ellen van Bueren en fotograaf Christian van der Kooy op zoek naar nieuwe idealen voor de stad. Ook werd aan de deelnemers in de zaal gevraagd om hun ideeën voor de stad met Platform STAD te delen. De columns en foto's en de uitkomsten zijn per thema op een rij gezet. In deze nieuwsbrief een verslag van eerste twee thema's STADsleven en STADsontwerp. In de volgende nieuwsbrief volgt het verslag van de thema's STADstromen en groene gezonde STAD.

Nieuwsbrief Platform STAD oktober 2021

Vijf jaar Platform STAD: op zoek naar nieuwe idealen voor de stad