Vervolg op Symposium Groots en Groen 10 juni 2023

Op 17 april 2024 presenteerde Almut Röwekamp, senior landschapsarchitect bij de gemeente, in de zaal achterin café Dudok de plannen voor de vergroening van het Haags historisch centrum. Haar aandachtig gehoor bestond uit een groot aantal centrumbewoners en vertegenwoordigers van betrokken maatschappelijke organisaties, waaronder de Vrienden. Organisator van deze besloten bijeenkomst was de projectmanager Binnenstad Den Haag, Katleen van den Meerschaut, van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Robert Barker, wethouder Buitenruimte, leidde de middag in. De basis voor het plan is het door de gemeenteraad aangenomen initiatiefvoorstel “De Haagse Lanen” van voormalig raadslid Det Regts, tevens lid van de Vrienden. Haar voorstel was om het groene Voorhout uit te breiden tot één slingerende grote bomenlaan vanaf het Haagse Bos via Voorhout en Vijverberg over Kneuterdijk, Hoflaan en Spui. Goed voor de gezondheid, de economie, het klimaat en het wonen, werken, studeren en recreëren. Mevrouw Röwekamp liet ons aan de hand van een zeer duidelijke diapresentatie zien hoe ingewikkeld deze opgave technisch is, want niet alleen is het nu een belangrijke route voor auto’s, fietsers, voetgangers en het OV, maar ook onder de grond lopen tientallen buizen en kabels. Zij presenteerde vier scenario’s waarbij de verbindingen ondergronds op verschillende manieren in een tunnel komen te lopen en er bovengronds gekozen kan worden tussen vier variaties met ruimte voor wandelen, fietsen en OV en flinke bomen aan weerskanten. Hierbij komen de bussen op de vergroende trambaan te rijden en worden de auto’s straks over een alternatieve route omgeleid. Ook worden in het gemeenteplan een aantal aansluitende zijstraten vergroend tot en met de Theresiastraat. De plannen worden nog uitgewerkt tot ontwerpen, met mogelijkheden voor inspraak tijdens twee participatieronden. Daarna gaan zij met een voorkeursoptie en een financieringsvoorstel voor de gefaseerde uitvoering naar het college en de gemeenteraad. Wij concluderen met grote tevredenheid dat de plannen veel raakpunten hebben met wat wij op 10 juni 2023 tijdens ons jubileumsymposium “Haags Centrum Groots en Groen” hebben gepresenteerd en zien uit naar de ontwerpen voor dit mooie voorstel.