Verstandig verdichten

Eind 2023 publiceerden Bureau Spoorbouwmeester en het College van Rijksadviseurs een brief aan de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin ze oproepen om te kiezen voor ‘echt duurzame gebiedsontwikkeling van stationsomgevingen’. De kunst is om een balans te vinden tussen verdichting en de ‘ademruimte’ die nodig is voor een prettig verblijfsklimaat, verduurzaming en toekomstige aanpassingen aan het spoor.

Lees verder het artikel in Spoorbeeld, met goede en minder goede voorbeelden (Den Haag). 

Verstandig verdichten