Verbeteren straten rondom Binnenhof

Met de renovatie van het Binnenhof ziet de gemeente kansen om aan de slag te gaan met de ambities voor de binnenstad. Daarom is de gemeente gestart met het maken van een plan om de straten rondom het Binnenhof te verbeteren. Dit plan wordt vervolgens aan de Haagse gemeenteraad gepresenteerd. Zij zullen vervolgens een beslissing nemen over de uitvoering van het plan. De straten in het participatiegebied zijn: Lange Poten, Buitenhof, Spui, Hofweg, Vijverdam, Plein en Korte Vijverberg. U bent belanghebbende van dit gebied. Daarom informeren wij u graag meer over het participatietraject en hoe u hieraan kunt deelnemen. In deze mail leest u hier meer over. Dit bericht kunt u ook delen met andere belangstellenden.

Lees hier de hele brief aan omwonenden

Verbeteren straten rondom Binnenhof

Afbeelding gemeente Den Haag