Torentje op Frederik Hendrikplein gesloopt

Het Frederik Hendrikplein is het mooiste plein van het rijksbeschermd stadsgezicht Statenkwartier. Tot ieders verbazing kreeg de eigenaar van Frederik Hendrikplein 34 in maart 2020 een omgevingsvergunning om het markante hoektorentje te slopen en een extra verdieping op de hoek met de Frederik Hendriklaan te bouwen.

Een zware aantasting van het authentieke en geheel gave bouwblok 29-36 en van het totaalbeeld van het plein. Bovendien een precedent dat het ergste doet vrezen voor de vele torentjes en hoekopbouwen in het Statenkwartier en de andere beschermde stadsgezichten in Den Haag. De hele buurt kwam in opstand en ook de pers en de gemeenteraad spraken er schande van. De stichting BAS met steun van het Wijkoverleg en de Vrienden van Den Haag tekende bezwaar aan bij de gemeente en leverden daarbij drie goed doortimmerde deskundigenrapporten. Ook vele tientallen omwonenden tekenden bezwaar aan, òf direct òf via een machtiging aan BAS. Na lang uitstel tot ver voorbij de wettelijk vastgelegde termijn waren er twee zittingen van de gemeentelijke bezwarencommissie in november en december. Het wachten is nog op het advies aan B&W en de uitspraak van dat college. Als deze beslissing niet goed uitvalt gaan BAS en de Vrienden van Den Haag zeker door naar de rechter.

Lees hier het complete persbericht van Stichting BAS. 

Torentje op Frederik Hendrikplein gesloopt