Terugblik symposium Stad in Balans op 1 juni 2024

Den Haag staat voor een grote en ingewikkelde opdracht: het oplossen van de woningnood die de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. De vraag naar betaalbare woningen is fors, terwijl het aanbod in de vorm van nieuwbouw of transformatie van leegstaande kantoorgebouwen achterblijft. Dit is een landelijke trend, maar het zijn de lokale maatregelen die urgent aan deze negatieve ontwikkeling een halt moeten toeroepen. Dat kan alleen door samenwerking, gebaseerd op vertrouwen tussen private en particuliere partijen en een gemeenschappelijke visie die draagvlak heeft in de samenleving. Bij dat alles zullen stedelijke leefbaarheid en stedenbouwkundige kwaliteit altijd leidende principes moeten zijn. Daar ligt voor Den Haag nog een uitdaging.

Dat waren enkele conclusies van het drukbezochte symposium “Stad in balans”, zoals dat door de Vereniging Vrienden van Den Haag op 1 juni jl. werd georganiseerd.

Lees hier het uitgebreide persbericht dat na afloop van het symposium is verzonden. 

Zie ook het bericht in journalistiek platform Stadszaken.

Terugblik symposium Stad in Balans op 1 juni 2024