Staedion ontwikkelt de Leefbaarheidsstrategie 2022-2026

Staedion heeft veel bezit in wijken waar relatief veel mensen wonen met een zwakke positie op de woning- en arbeidsmarkt. Deze buurten met veelal naoorlogse woningen zijn vaak een thuis voor mensen in een kwetsbare situatie. Als beheerder van deze woningen en als sociale verhuurder ziet Staedion het als haar taak en opdracht om deze kwetsbare buurten te versterken en zo de leefbaarheid te vergroten. Bewoners wonen prettig als zij zich thuis voelen in hun huis, hun complex én in de buurt. Staedion wil mensen zo huisvesten dat hun huis en woonomgeving een fundament biedt om prettig samen te leven. Dat betekent op z’n minst dat de woning en de directe woonomgeving schoon, heel en veilig zijn. Dat is (nog) niet overal het geval en soms is er ook meer nodig. Staedions ambitie is daarom om de leefbaarheid te gaan verbeteren in wijken die er volgens huurders niet goed voorstaan. Met extra inzet in die gebieden waar de leefbaarheid het meest onder druk staat.

Lees hier verder in de Leefbaarheidsstrategie 2022-2026

Staedion ontwikkelt de Leefbaarheidsstrategie 2022-2026