Stadsnatuur

In reactie op de nieuwe Nota Stadsnatuur hebben wij onze waardering geuit voor de vele positieve punten in de nota.

Daarnaast hebben wij de aandacht van de gemeente gevraagd voor de versteende particuliere tuinen en voor het belang van groen en natuur in gebiedsvisies en omgevingsplannen.

Lees hier de reactie van het college op onze inbreng.

Stadsnatuur