STADgesprek Meer groene kwaliteit in Zuidwest

Verbetering van de kwaliteit van het groen in Den Haag Zuidwest kan volgens experts samengaan met de bouw van nieuwe woningen. Is het groen dan nog beter bruikbaar voor bijvoorbeeld sport? Of gaat verdichting en het intensievere gebruik ten koste van het bestaande groene karakter? 

Tijdens het STADgesprek ‘Meer groene kwaliteit in Zuidwest Den Haag’ op 11 november 2021 kwam de vraag aan de orde of het groen intensief gebruikt kan worden door mensen en waar tegelijk planten en dieren goed gedijen. Het STADgesprek leverde 5 concrete aanbevelingen op hoe het groene karakter van Den Haag Zuidwest verbeterd kan worden.

Lees verder in de nieuwsbrief van Platform STAD van november '21

STADgesprek Meer groene kwaliteit in Zuidwest