Spuiplein

Na een aantal door Platform STAD georganiseerde gesprekken met allerlei betrokkenen is het Voorontwerp gepubliceerd voor dit plein bij Amare. Groen en water bepalen het ontwerp; er is daarnaast plek voor kleinschalige optredens van conservatoriumstudenten en anderen. De gemeente nodigde uit om op het Voorontwerp te reageren met een zienswijze. Sommigen pleiten nu ervoor om toch ruimte te maken voor grote evenementen. Omdat dit onvermijdelijk gaat ten koste van het groen hebben wij een zienswijze ingediend die het groene voorontwerp verdedigt. Daarnaast hebben wij een paar kanttekeningen erbij gemaakt.

Lees verder

Spuiplein