'Shabby Embassies' - Oproep van de Vrienden Monumentaal Erfgoed

De Vrienden Monumentaal Erfgoed Den Haag en Omstreken noemen het ronduit een schande dat panden die wij koesteren als onvervangbaar, monumentaal erfgoed (veelal rijksmonumenten) door vreemde mogendheden te gronde worden gericht. De Vrienden Monumentaal Erfgoed zetten ze graag te kijk in hun rubriek ‘Shabby Embassies’ en nodigt alle verenigingen, stichtingen en andere organisaties die hart hebben voor ons Haagse, monumentaal erfgoed uit om de link in hun eigen website op te nemen. Tot de betreffende landen hun ambassadegebouwen hersteld hebben, zullen hun ambassades te boek blijven staan als ‘shabby embassies’. De Vrienden van Den Haag verleent graag gehoor aan deze oproep en verwijst hierbij naar de betreffende pagina van de website van de Vrienden Monumentaal Erfgoed. 

Shabby Embassies - The shame of diplomacy

'Shabby Embassies' - Oproep van de Vrienden Monumentaal Erfgoed

Foto Frank Jansen