Reactie Vrienden op Ontwerp-structuurvisie CID 2040

De gemeente heeft de ontwerp-structuurvisie CID 2040 (Central Innovation District) gepubliceerd en vrijgegeven voor inspraak. Het gaat om het gebied tussen de stations HS, CS en Laan van NOI, het economische hart van de stad.

Daar moet in de komende twintig jaren veel gebouwd worden, zowel kantoren als woningen. De visie biedt veel mooie beelden en woorden, maar weinig concrete gegevens wat betreft de beschikbare openbare ruimte en de vereiste financiën voor het woningbouwprogramma met sociale huur en woningen voor de middengroepen. Ook is er weinig oog voor de bestaande kwaliteiten van het gebied en voor de belangen van de mensen die er nu al wonen. In onze zienswijze doen wij een aantal voorstellen ter verbetering van de ontwerp-visie. 

Reactie Vrienden van Den Haag op ontwerp-Structuurvisie CID 2040

Reactie Vrienden op  Ontwerp-structuurvisie CID 2040