Reactie Vriend op bezoek aan Valkenboskerk

Op 29 november 2022 organiseerden de Vrienden van Den Haag een bezoek aan de Valkenboskerk. Dit was een laatste mogelijkheid om de kerk in zijn oorspronkelijke staat te kunnen bekijken. Binnenkort wordt hij getransformeerd tot een appartementencomplex. Een reactie van vriend Abe van der Werff op het bezoek. 

Daarbij probeert hij het belang van het onderwerp te verbreden tot vragen als: wat doen we met leegstaande kerkgebouwen, wat betekent een functionerende kerk eigenlijk nog in een maatschappelijke context, hoe onherroepelijk moet onze oplossing zijn, hoe belangrijk is de mening van omwonenden, hoe gaan we in onze tijd van voorzichtigheid met grondstoffen om met renovatie en tenslotte hoe hanteren we het begrip ‘kwaliteit’. 

Lees verder zijn reactie. 

Reactie Vriend op bezoek aan Valkenboskerk