Reactie op woonvisie gemeente Den Haag

Inspraak bij Cie Ruimte (1/6/2017) over de Woonvisie

Namens de vereniging Vrienden van Den Haag wil ik graag 3 punten onder uw aandacht brengen.

  • In de Nota worden diverse locaties genoemd waar verdichting mogelijk is. De Rivierenbuurt wordt niet meer genoemd, terwijl dat in eerdere beleidsplannen wel het geval was. Toch lijkt ons het nog niet gerenoveerde deel van de Rivierenbuurt – gegeven de centrale ligging tussen twee stations – bij uitstek een goede locatie voor verdichting. Tot zes hoog bouwen ligt daar voor de hand, zodat daarnaast ook vergroening kan plaatsvinden .
  • In de voorliggende Woonvisie staat dat verdichten betekent ook meer druk op de mobiliteit. Het wordt gepresenteerd als een axioma. Maar de vraag is of we dat wel moeten wil. Een flink deel van de mobiliteit bestaat uit het woon-werkverkeer. De forensen. Als we in de spits op het CS de stromen binnenkomende en vertrekkende mensen zien, als we in de spits op de Utrechtsebaan de stromen binnenkomende en vertrekkende auto’s zien, dan heb ik de indruk dat wie in Den Haag woont voor 60% een baan buiten de agglomeratie heeft en dat wie in Den Haag werkt voor 60% buiten de agglomeratie woont. Als we deze onbalans met 20% kunnen verminderen dan kunnen we de hele bevolkingsaanwas opvangen zonder een onoverkomelijk probleem voor het spitsverkeer. Zo niet dan gaat het onherroepelijk helemaal vastlopen en krijgen we spijt als haren op ons hoofd dat we de bevolkingsaanwas hebben gefaciliteerd. Waarom lezen we in gemeentelijke stukken over de economie van Den Haag nooit eens cijfers over de in- en uitgaande forensen? Weet de gemeente dat niet? Zou het niet eens tijd worden dat uit te zoeken? En wordt het geen tijd om alleen extra banen in Den Haag te verwelkomen wanneer die geschikt zijn voor inwoners van Den Haag? Misschien is het een idee om te beginnen eens te bevorderen dat het eigen personeel van de gemeente Den Haag in de agglomeratie woont? Dat vergroot de betrokkenheid bij en de praktische kennis van de stad. De meeste managers en beleidsambtenaren wonen momenteel  buiten Den Haag!
  • In de Woonvisie staat dat de gemeente wil voorkomen dat de balans wordt verstoord tussen gebruik van woningen als woning en gebruik als tweede huis of vakantiehuis. We hebben als Vrienden van Den Haag al vele jaren benadrukt dat het gebruik als pied-à-terre een bijzonder inefficiënt gebruik van de schaarse ruimte in Den Haag is. Een hele woning benutten om 6 weken per jaar in Den Haag te werken, zoals bijvoorbeeld de rechters bij het Joegoslavië Tribunaal.  Short-stay-appartementen hotels zouden op een betere manier in deze behoefte kunnen voorzien. Zou  de gemeente de internationale instellingen niet eens aanspreken op hun verantwoordelijkheid om  hierin te voorzien? Ook het gebruik als Airbnb kan uit de hand lopen. In de voorliggende Woonvisie lezen we dat de gemeente dit wil voorkomen. Mooi, maar handhaving is moeilijk, dat horen we uit Amsterdam. Den Haag heeft 1 voordeel. Namelijk het hoge percentage koopappartementen, allemaal onderdeel van VvE’s. Via de VvE-balie zou bevorderd kunnen worden dat VvE’s in hun statuten een verbod op verhuur voor minder dan een half jaar opnemen, of een beperkende maatregel. Gecombineerd met goede uitleg, en subsidie voor de notariskosten kan dit een zeer effectief zijn. Zo komt de regelgeving en de handhaving in één hand, nl bij degenen die er het meeste last van hebben, de buren.

 

Eveline Blitz

 

.

Reactie op woonvisie gemeente Den Haag