Raadsadres Wijkinbreng

Op 25 januari is namens de Vrienden een raadsadres met de titel 'Wijkinbreng' overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad mevrouw Pauline Krikke. Het is medeondertekend door 25 wijkorganisaties.

Bekijk hier het document Wijkinbreng 20180125.pdf

Raadsadres Wijkinbreng