Raad van State verwerpt bezwaren tegen hoogbouw bij vuurtoren

De Raad van State heeft op 5 februari 2020 negatief beschikt op de bezwaren die door de Vrienden van Den Haag samen met het Wijkoverleg Scheveningen Dorp zijn ingebracht tegen de voorgenomen hoogbouw bij de Scheveningse vuurtoren.

Hiermee is de weg vrij voor het bouwen van een fors appartementencomplex direct naast dit historisch monument. In de visie van de Vrienden van Den Haag verdwijnt hiermee de Scheveningse vuurtoren grotendeels uit het zicht.

Zowel het bezwaar tegen de aantasting van dit belangrijke stadsbeeld als de kritiek op de door de gemeente gevolgde procedures zijn verworpen.

De Vrienden van Den Haag gaan zich beraden op andere stappen om deze verkeerde ontwikkeling te stoppen. Woordvoerder Jacob Bijl zegt: “Ik betreur deze uitspraak ten zeerste. Uiteraard respecteren wij het oordeel van de Raad van State, maar wij blijven moeite houden met deze vorm van stedenbouw die van elk stuk grond de prijs kent, maar van geen enkele plek in de stad de waarde. Daarom gaan wij bekijken waar de aanknopingspunten liggen voor verdere acties. Het blijkt erg moeilijk om het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen. Onze inspanningen om langs juridische weg deze ontwikkeling te keren waren nodig, maar zijn helaas vergeefs geweest”.

Interview met Elsbeth van Hijlckama Vlieg voor Regio TV, opgenomen vòòr de uitspraak, maar op 10 februari uitgezonden

Reacties in digitale bladen:

Dagblad 070 6 februari 2020

Indebuurt Den Haag 6 februari 2020

Den Haag FM 10 februari 2020

AD 6 februari 2020

Raad van State verwerpt bezwaren tegen hoogbouw bij vuurtoren