Platform STAD: Op zoek naar idealen voor de stad

Nieuwsbrief Platform STAD met:
- Maarten Hajer: Stad en natuur verweven 
- Ellen van Buren: Regie in het ondergronds geweld
- Vooraankondiging STADgesprek 11 november: Meer groene kwaliteit en verdichten in Den Haag Zuidwest

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Platform STAD: Op zoek naar idealen voor de stad