Platform STAD nieuwsbrief januari 2023

Artikelen in deze nieuwsbrief: 
- Licht maken onder de kastanjebomen van het Heeswijkplein: Hoe ziet het Heeswijkplein eruit met extra verlichting onder de rij kastanjebomen?
- STADconsult: Ruimte voor werk - verticale mix in The New Farm. Meer ruimte voor werk in de stad ontstaat onder andere door bedrijven te stapelen.
- Voor Den Haag geschreven?! Inspirerende sprekers over inspirerende boeken. 
- STADmagazine: Mensen kleuren Den Haag groen - geel - blauw. Alle inzendingen voor de HOP 2022 (Haagse Openbare ruimte Prijs) en de bevindingen van de jury staan in het online STADmagazine.

Lees hier de volledige artikelen van Platform STAD.

Platform STAD nieuwsbrief januari 2023