PBL - Grote opgaven in een beperkte ruimte

De uitdagingen voor het nieuwe kabinet zijn groot. De ruimtelijke ordening is weer enigszins terug op de landelijke urgentielijst. Daarom heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een interessant rapport doen uitgaan als oproep aan de nieuwe regering. Het gaat over de opgaven die op het beperkte grondgebied van ons land allemaal samenkomen.

En ook voor Den Haag geldt dat de ruimte beperkt is. Met grond is het net als met geld, je kunt het maar één keer uitgeven. Het gaat over verstedelijking, klimaat, natuur, waterbeheer, over de betrokkenheid van burgers en over consistente aansturing.

Op de schaal van de gemeente zijn dit ook precies de dingen waar de Vrienden zich druk over maken. Er zijn grenzen aan de groei en de leefomgeving staat onder druk.
We zetten daarom de link naar dit rapport op de website. Voor degenen die er meer over willen weten.
 https://www.pbl.nl/publicaties/grote-opgaven-in-een-beperkte-ruimte

PBL - Grote opgaven in een beperkte ruimte