Overzicht onderzoeken naar de staat van het Binnenhof

De staat van het monumentale Binnenhofcomplex is veel slechter dan bij de start van de renovatie is voorzien. Eerder onderzoek was gebaseerd op steekproeven omdat de gebouwen nog continu in gebruik waren.

Direct na de verhuizing van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en Raad van State naar de tijdelijke huisvesting is gestart met verder onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat de gebouwen ernstigere gebreken vertonen. In het ministerie van Algemene Zaken kunnen de onderzoeken pas plaatsvinden nadat het ministerie is verhuisd naar de tijdelijke huisvesting.

De belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken op een rij.

Overzicht onderzoeken naar de staat van het Binnenhof

Foto RVB