Overleg verkeersdruk Centrum-Noord

De Vrienden nemen deel aan het overleg over de verkeersdruk in het noordelijk deel van het centrum.

Het is een initiatief van de gemeente waarvoor een aantal belangen- en bewonersorganisaties is uitgenodigd. In een gezamenlijk bericht voor de achterbannen van die groepen wordt beschreven waarom het gaat. Klik hier.