Oproep aan Gemeenteraad: steun het plan "Haagse lanen"

Het mooie initiatief “Haagse Lanen” van scheidend VVD-raadslid Det Regts om de groene wandelpromenade met hoge bomenrijen vanaf de Lange Vijverberg door te trekken tot aan Amare op het Spui wordt door de gemeenteraad ondersteund. Dat betekent dat het nieuwe college geld vrij moet maken op de begroting t.b.v. uitwerking van dit plan. 

Lees de inspraaktekst waarmee onze voorzitter, Rupert van Heijningen, namens de Vrienden de gemeenteraad heeft opgeroepen het plan te steunen:

Oproep aan Gemeenteraad: steun het plan