Tentoonstelling op Tijd Reizen Beurtschippers en trekschuiten 31-05 tot 15-09-2024 Galerie Collot, Dunne Bierkade 22

De tentoonstelling op Tijd Reizen gaat over het belang van de trek- en beurtvaart als motor van onze economie. Vervoer per schip was in vroeger eeuwen superieur aan vervoer over de weg. Er waren weinig verharde wegen, en een kar of koets kon weinig gewicht vervoeren.
Een beurtschipper diende op vaste dagen en tijden te varen. Passagiers en goederen waren zo verzekerd van aansluitend vervoer in de volgende plaats op de route, aldus was er een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer in het land.

De oudste beurtvaart van ons land dateert uit 1584 en verleende octrooi op een “Dagelijksche Pakschuitdienst tusschen ’s-Hage en Amsterdam”. Pas enkele decennia later kwam de trekvaart op, als personenvervoer. De beurtvaart, die naast goederen ook personen vervoerde, overleefde de trekschuit met meer dan een eeuw en eindigde pas in 1960.

De tentoonstelling is ontwikkeld samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, SHIE, het Haags Historisch Museum, het Buitenmuseum en De Ooievaart.

Opening: vrijdag 31 mei om 17 uur door Rupert van Heijningen, voorzitter vereniging Vrienden van Den Haag. Inloop vanaf 16.30. Aanmelding gaarne via canalhouses@gmail.com

Openingstijden:
ma – vr van 11.30 tot 18.00 uur, op donderdagen tot 20 uur. Vooraf aanmelden via www.trekschuit.info. Weekends alleen voor groepen.

Galerie Collot is gevestigd in een voormalig bordeel.
Het is vernoemd naar baron Collot d’Ecury die hier woonde voordat de verpaupering in dit deel van het Centrum na WO I toesloeg.

In de gracht tegenover nr. 18 zal een voorbeeld van een beurtschip te zien zijn, een motorpakschuit uit 1906. Wel zal dan vanwege de vele aanmeldingen en uit veiligheidsoverwegingen het ruim en het passagiersgedeelte die middag op slot moeten blijven.

In de tuin achter de buurtgalerie is de moestuin te bewonderen van restaurant Ethica, een der restaurants van de Avenue Culinaire.

En naast de galerie ligt café De Pakschuit, met boven de entree een tegeltableau met "Dagelijksche Pakschuitdienst op Amsterdam". Deze pakschuitdienst, die voorheen op de Amsterdamse Veerkade zat en later vanuit de Dunne Bierkade verhuisde naar de Laakhaven, toen na de demping van de meeste grachten alle beurtschippers uit het Oude Centrum daarheen moesten verhuizen, geldt als de oudste beurtvaart als "uitsluitende vaart" van ons land en dateert uit 1584. 

Op Dunne Bierkade 12 herinnert een gedenksteen aan beurtschipper Leendert Sillevis, vanaf de 18e eeuw "marktschipper op Dordrecht". 
En op nr. 29 zat een "schroefbootdienst" op Leiden, getuige een herdenkingsbordje naast de voordeur.

Tentoonstelling  op Tijd Reizen  Beurtschippers en trekschuiten  31-05 tot 15-09-2024  Galerie Collot, Dunne Bierkade 22