Ontwikkeling van hoogbouw rond het toekomstige OCC

Op 8 juni 2018 -de dag waarop de Vereniging haar brief met bezwaren indiende- is de conceptvergunning voor dit bouwproject gepubliceerd. De Vereniging heeft inmiddels een zienswijze ingediend.

Momenteel is een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling die een grote impact heeft op het aaneengesloten geheel van beschermde stadsgezichten in en rond het centrum van onze stad. Wij doelen hierbij op de ontwikkeling van hoogbouw rond het toekomstige OCC aan Schedeldoekshaven en Turfmarkt. In die brief, verzonden op 14 mei 2018, wordt de zienswijze van de Vereniging Vrienden van Den Haag weergegeven. Deze brief kunt u hier lezen.

Ontwikkeling van hoogbouw rond het toekomstige OCC